Projekt Lernraum

Logos Europäische Union, Hallo Nachbar und Lernraum
 • Allgemein

  Lernraum - Bibliothekarische Informationsplattform

  --česká verze následuje níže--

   

  Projektpartner:

  Universitätsbibliothek der TU Chemnitz (Leadpartner)

  Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz

  Universitätsbibliothek der Westböhmischen Universität Pilsen

  Wissenschaftliche Bezirksbibliothek Liberec

  Universitätsbibliothek der TU Liberec

   

  Projektlaufzeit

  1.10.2016 bis 31.12.2018

   

  Projektvolumen:

  Gesamt 926.415,41 €

     davon: 787.453,09 € gefördert

  Anteil HSZG: 200.172,73 €

   

  EFRE; Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020

  Projektziel

  Bibliotheken sind ein Ort des Wissensaustauschs, Wissenserwerbs und immer stärker auch der Kommunikation. Bibliotheken stehen heute vor neuen Herausforderungen, insbesondere veränderter Lernformen wie Projekt- und Gruppenarbeiten, Blended Learning und die konzentrierte Verfügbarkeit von Print- und elektronischen Medien an einem Ort und insgesamt stark veränderter Bedürfnissen und Ansprüchen der Lernenden im digitalisierten Zeitalter.

  Um auf die Entwicklungen auch grenzübergreifend zu reagieren, schließen sich die Partnerbibliotheken zusammen. Sie unterstützen sich gegenseitig beim Auf- und Ausbau eines optimalen, modernen und grenzüberschreitenden Lernraums.

   

  Projektflyer

  Bibliothekarische Informationsplattform

   

  Lernraum

  Lernräume unterstützen Lehre und Lernen, fördern und entwickeln neue Lehr- und Lernmethoden und setzen digitale Technologien und Medien ein.

  Ein Lernraum versteht sich im lokalen oder virtuellen Sinn als ein Platz, an dem man mit Hilfe entsprechender Technik Zugriff zu den benötigten Medien hat, um sie einfach zu finden, zu bewerten und für die Zwecke seines Studiums oder der Lehre zu verarbeiten.

   

  Zugriff zu weiteren Medien

  Dank des Projektes bekommen die Nutzer der beteiligten Bibliotheken eine Möglichkeit, auf einen Großteil des Gesamtbestands der Medien aller Projektpartner zuzugreifen. Dazu bieten die Partnerbibliotheken ihren Nutzern folgendes an:

   

  Umgang mit Medien

  Um die Nutzer der Bibliotheken zu befähigen, mit den Medien optimal umzugehen, werden im Projekt zweisprachige Informationskompetenz-Module aufgebaut.

  Während der Projektlaufzeit werden den Nutzern Veranstaltungen zur Stärkung der Informationskompetenz (d. h. richtiger Umgang mit Suchen, Bewerten und Bearbeiten einer Information) angeboten.

   

  Technischer Lernraum

  Um die Entfernungen und Grenzen im internationalen Lernraum abzubauen und die Möglichkeiten des Lernraums zu erweitern, haben die Projektpartner spezielle Medien- und Computertechnik angeschafft.

  Beide Zweigstellen der Hochschulbibliothek – in Zittau und in Görlitz – haben seit Dezember 2016 jeweils ein interaktives Whiteboard „ActivPanel“. Diese Geräte fördern Gruppenarbeit und Zusammenarbeit über große Entfernungen.

  Meilensteine bzw. Schwerpunkte

  1. Konsortiale Beschaffung der Medien / Fernleihe / Semesterapparate
  2. Technische Ausstattung des Lernraumes
  3. Open Access
  4. Fachgerechte Vermittlung von Informationskompetenz
  5. Veranstaltungen und Publizitätsmaßnahme

  Kontakt:

  Markéta Siegel

  Projektmitarbeiterin

  E-Mail: Marketa.Siegel(at)hszg.de

  --Pro české uživatele--


  Prostor učení – Knihovnická informační platforma
   
  Projektoví partneři:
  Univerzitní knihovna TU Chemnitz (Leadpartner)
  Vysokoškolská knihovna Zittau/Görlitz
  Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
  Krajská vědecká knihovna v Liberci
  Univerzitní knihovna TU Liberec  
   
  Období realizace projektu
  01.10.2016 – 31.12.2018
   
  Finanční rozsah:
  celkově 926.415,41 €
     z toho dotace: 787.453,09 €
  podíl VŠ Z/G: 200.172,73 €
   
  EFRR; Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

   

  Knihovnická informační platforma

  Cíl projektu
  Knihovny jsou místem výměny a získávání vědomostí a stále více také místem komunikace. Stojí dnes před novými výzvami, obzvláště změněnými formami učení jako je projektová a skupinová práce, blended learning, koncentrovaná dostupnost tištěných a elektronických médií na jednom místě, a celkově také před silně změněnými potřebami a nároky studentů v digitálním věku.
  Partnerské knihovny se spojily, aby mohly reagovat na tento vývoj i v mezinárodním měřítku. Vzájemně se podporují při vybudování a rozšíření optimálního, moderního a přeshraničního prostoru učení.
   
  Prostor učení
  Prostory učení podporují za pomocí digitálních technologií a médií učení i studium a rozvíjí nové učební a studijní metody.  
  Prostor učení je v lokálním a virtuálním smyslu chápán jako místo, kde má člověk za pomocí odpovídající techniky přístup k médiím, které potřebuje a může je tak jednoduše nalézt, zhodnotit a zpracovat za účelem studia nebo výuky.
   
  Přístup k dalším médiím
  Díky projektu mají uživatelé zúčastněných knihoven nyní možnost, dostat se k velké části fondu médií všech projektových partnerů. Partnerské knihovny nabízejí svým uživatelům následující:

   
  Práce s médii
  Za účelem uschopnění uživatelů knihoven k optimální práci s médii budou v projektu vybudovány dvojjazyčné moduly informačního vzdělávání.
  V průběhu projektu budou uživatelům nabízeny semináře pro posílení informačního vzdělání (to znamená správné vyhledávání, hodnocení a zpracovávání informací).
   
  Technický prostor učení
  Projektoví partneři pořídili speciální mediální a počítačovou techniku, aby mohli překlenout vzdálenosti a hranice v mezinárodním prostoru učení a rozšířili tak jeho možnosti.
  Obě pobočky Vysokoškolské knihovny - v Zittau a v Görlitz - mají od prosince 2016 po jedné interaktivní tabuli „ActivPanel“. Tyto přístroje podporují práci skupin a spolupráci na velké vzdálenosti.  

  Milníky popř. hlavní témata projektu
  1. Konsorciální pořízení médií/ meziknihovní výpůjční služba/ semestrální aparáty
  2. Technické vybavení prostoru učení
  3. Open Access
  4. Odborné zprostředkování informační vzdělanosti
  5. Akce a opatření pro práci s veřejností

   

  Kontakt: Markéta SiegelProjektová pracovniceE-mail: Marketa.Siegel(at)hszg.de

   

 • Veranstaltungen / Akce

  Projektverlauf

   

  • 15.11.2018 Abschlussveranstaltung in Liberec
  • 23.-25.10.2018 Praxiswoche für die Bibliothekare in Pilsen
  • 26.09.2018 Workshop "Informationskompetenz" in Chemnitz
  • 23.05.2018 Workshop Liberec
  • 25.04.2018 Informationskompetenz-Webinar "Medien und Mehrwerte im sächsisch-tschechischen Bibliotheksverbund ­‑ Studieren, Lehren und Forschen im Lernraum ohne Grenzen –"
  • 14.02.2018 Workshop "E-Medien" in Pilsen
  • 04.-07.12.2017 Praxiswoche für Bibliothekare in Chemnitz
  • 26.-27.10.2017 Seminar "Open Access Publizieren" für Nachwuchsforscher beim Open Access Week an der Westböhmischen Universität in Pilsen
  • 26.09.2017 Workshop "Open Access - Strategie der Universitäten" an der TU Liberec
  • 22.-24.05.2017 Praxiswoche "Virtueller Lernraum" Liberec-Görlitz
  • 09.05.2017 Seminar zur Informationskompetenz in Chemnitz
  • 29.03.2017 Workshop "Konsortiale Beschaffung von E-Medien; Fernleihen und Semesterapparate" in Zittau
  • 31.01.2017 Auftaktveranstaltung in Chemnitz
  • 17.-18.01.2017 Workshop "Technische Ausstattung des Lernraumes" in Pilsen

   

  Průběh projektu

  • 15.11.2018 závěrečná akce v Liberci
  • 23.-25.10.2018 Studijní pobyt pro knihovníky v Plzni
  • 26.09.2018 Workshop Informační vzdělávání v Chemnitz
  • 23.05.2018 Workshop v Liberci
  • 25.04.2018 Webinář k informačnímu vzdělávání na VŠ Zittau/Görlitz "Prostor učení – Knihovnická informační platforma Vás srdečně zveme k semináři Média a přínosy česko-saského knihovnického sdružení. Studium, výuka a výzkum v prostoru učení bez hranic"
  • 14.02.2018 Workshop EIZ v Plzni
  • 04.-07.12.2017 Studijní pobyt pro knihovníky v Chemnitz
  • 26.-27.10.2017 Seminář "Publikování v Open Access" pro doktorandy v rámci Open Access Week na Západočeské univerzitě v Plzni
  • 26.09.2017 Workshop Open Access  - Strategie univerzit na TU Liberec
  • 22.-24.05.2017 Studijní pobyt Virtuální prostor učení Liberec-Görlitz
  • 09.05.2017 Seminář k informačnímu vzdělávání v Chemnitz
  • 29.03.2017 Workshop Konsorciální pořízení e-médií/ meziknihovní výpůjční služba/ semestrální aparáty v Žitavě
  • 31.01.2017 Zahajovací akce v Chemnitz
  • 17.-18.01.2017 Workshop Technické vybavení prostoru učení v Plzni
 • Feedback

  Welche Erfahrungen haben die TeilnehmerInnen mit dem Projekt Lernraum gemacht?

   

  Veranstaltung: webbasiertes Seminar "Medien und Mehrwerte im sächsisch-tschechischen Bibliotheksverbund ­‑ Studieren, Lehren und Forschen im Lernraum ohne Grenzen -" in der HSB in Zittau und in Görlitz am 25.04.2018

   

  Feedbacks der Studierenden aus der Fakultät Management und Kulturwissenschaften zu den Inhalten des Webinars:

   

  Gina Seltmann

  "Gut war die direkte Präsentation der entsprechenden Technik vor Ort durch die Konferenzschaltung. Somit hat man sofort einen Eindruck bekommen, wie das ganze funktioniert. [...]"

   

  Jan Richter

  "Organisatorisch hat alles sehr gut geklappt. Die Onlineverbindung mit einer Kamera zwischen allen Hochschulen war sehr interessant. [...]"

   

  Sophie Hildebrand

  "Die Technik hat einwandfrei funktioniert und es war sehr interessant, dass wir auf dem zweiten Bildschirm die Präsentationen der anderen Bibliotheken sehen konnten. [...] Ich weiß jetzt, dass die technischen Möglichkeiten, Videokonferenzen mit anderen Hochschulen bzw. Studierenden zu führen, an der HSZG vorhanden sind. Ohne dieses Seminar wäre ich mir dessen nicht bewusst gewesen. [...]"

   

  Daniela Bohn

  "Ich fand die Idee einer Webkonferenz mit den deutschen und tschechischen Bibliotheken gut, dadurch konnten alle Standorte (Liberec, Pilsen, Chemnitz, Görlitz und Zittau) miteinander kommunizieren, ihr Bibliotheksinventar vorstellen und direkt Fragen stellen. Des Weiteren fand ich es gut, dass Dolmetscherinnen eingesetzt wurden und nicht das Seminar auf Englisch gehalten wurde. [...]"

   

  Anonym

  "Ich fand es gut, dass alle Partnerbibliotheken ihre Bibliothek vorgestellt und ausführlich über ihren Bestand sowie die Möglichkeit der Fernleihe berichtet haben. [...]" 

   

  Anonym

  "Es war gut, dass es ein Webinar war und so konnten Lehrkräfte und Studierenden aus fünf Hochschulen daran teilnehmen. Wenn man etwas Ähnliches an einer der Hochschulen stattfinden sollte, wäre es inadäquat kostspielig und zeitaufwändig. [...]"

   

  Anonym

  "Bylo to dobře zorganizované, že všichni rozuměli všemu. Všechno bylo jak v němčině, tak i v češtině A také je dobře, že jsme se dozvěděli o možnostech,které jako studenti máme např. ohledně využívání knihovny a že máme tu možnost si např. kdykoliv vypůjčit i knihy z knihovny v Liberci. [...]"

  "Es war gut organisiert, sodass alle alles verstanden haben. Alles war sowohl auf Deutsch, als auch auf Tschechisch. Und es ist auch gut, dass wir über die Möglichkeiten erfahren haben, die wir als Studierenden haben, z. B. die Nutzung der Bibliothek und dass wir die Möglichkeit haben, jederzeit die Bücher aus Liberec auszuleihen. [...]" (Übersetzung HSB)

   

  Clara Kremer

  "Die Tatsache, dass alle involvierten Bibliotheken ihr Angebot durch das Projekt erweitern konnten und diese Erweiterungen vorgestellt haben, ist sehr erfreulich. Auch die Möglichkeit der länderübergreifenden Interaktion zwischen Personen verschiedener Standorte ermöglicht eine gute Zusammenarbeit. [...]"

   

  Jonas Freundorfer

  "Toto nové multifunkční zařízení doslova zapomíná na hranice mezi českými a německými školami. Podle mě je to skvělá možnost, jak spolupracovat na různých projektech, ať už mezi knihovnami nebo mezi samotnými studenty. Tento seminář byl toho jasným a dobře provedeným příkladem. [...] Mě samotného překvapilo, s jakou rychlostí je taková komunikace možná. Obecně jsem se s takovou technikou na školách zatím nesetkal, a budu velmi rád, když ji sám budu moct někdy vyzkoušet. [...]"
  "Das neue Multifunktionsgerät vergisst wortwörtlich die Grenzen zwischen den deutschen und tschechischen Schuleinrichtungen. Meiner Meinung nach ist es eine tolle Möglichkeit, wie man an verschiedenen Projekten zusammenarbeiten kann, egal ob zwischen Bibliotheken oder direkt zwischen Studenten. Dieses Seminar war ein klares und gut durchgeführtes Beispiel davon. [...] Ich wurde selbst überrascht, mit welcher Geschwindigkeit ist solche Kommunikation möglich. Grundsätzlich habe ich solcher Technik in Schuleinrichtungen noch nicht begegnet und ich werde mich sehr freuen, wenn ich sie selbst irgendwann ausprobieren werden kann. [...]" (Übersetzung HSB)

   

  Anonym

  "Skvělé bylo, že jsme se dozvěděli o spoustě možností, jak tento projekt využít. Konference byla udělaná zajímavým způsobem, takže obsah upoutal naši pozornost. Musím říct, že se mi také velice líbila přátelská atmosféra. Byli jsme na konferenci moc hezky přivítání a moc děkuji za občerstvení i ostatní dárky. [...]"

  "Es war toll, dass wir über viele Möglichkeiten erfahren haben, wie wir das Projekt nutzen können. Die Konferenz wurde auf eine interessante Weise gemacht, sodass der Inhalt unsere Aufmerksamkeit gefesselt hat. Ich muss auch sagen, dass mir sehr die freundschaftliche Stimmung gefallen hat. Wir wurden bei der Konferenz sehr schön willkommen geheißen und ich möchte mich auch für die Verpflegung sowie Geschenke bedanken. [...]" (Übersetzung HSB)

  Anonym

  "Mir hat die Vorbereitung des Projektes gefallen. In dem Konferenzraum war es sehr gemütlich. Als Nächstes hat mich die Vielfältigkeit der Technik beeindruckt - ich wusste gar nicht, dass wir diese auch nutzen können. Auf einer Seite hatte ich Respekt davor, wie die Dolmetscherinnen für die Hochschulen gedolmetscht haben. Was mir am meisten gefiel, war die Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen Hochschulen. [...]"


   

  Veranstaltung: Seminar "Open Access Publizieren" an der Westböhmischen Universität Pilsen am 26.-27.11.2017

   

  Teilnehmerin: Dipl.-Ing.  Maria Urban
  Fakultät Maschinenwesen
  Fertigungstechnik/Robotertechnik/Qualitätsmanagement

  "Für mich war wichtig, den ersten Einblick in die Thematik zu bekommen und vor allem, was es alles beinhaltet und welcher Aufwand und Kosten mit offenen Datenbanken verbunden sind. Einen hohen Wert habe ich auf die Information, wo überall auf wissenschaftliche Artikel zugegriffen werden kann, gelegt; diese habe ich erhalten. Interessant fand ich auch den Beitrag zu Predator-Journalen; die Thematik war für mich nicht präsent und ich werde zukünftig zwischen "pseudowissenschaftlichen" und wissenschaftlichen Quellen unterscheiden.
  Die Besichtigung der Labore bot mir einen Einblick in die technische Ausstattung der Universität. Es kann eventuell der erste Schritt für zukünftigen gemeinsamen Projekte zwischen den Fakultäten sein."

   

  Teilnehmerin: Christine Borowski, M.Sc.
  Fakultät Maschinenwesen
  Institut für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung

  "Das Open Access Seminar war für mich in der Hinsicht sinnvoll, als dass ich nun mehr darauf achte, wo ich mal veröffentliche bzw. auch welchen Veröffentlichungen aus welchen Quellen man vertrauen kann. Das war mir vorher so nicht bewusst. Etwas schade war, dass es teilweise doch sehr schnell ging und die Dolmetscher gezwungen waren, Inhalte zu kürzen.
  Die Besichtigung des technologischen Instituts war klasse! Teilweise konnte man bekannte Prüfverfahren sehen und mit unseren Möglichkeiten vergleichen. Es war bemerkenswert, wie gut das Institut ausgestattet ist. Auch die Möglichkeit der VR (virtuelle Realität) war interessant und schön auch mal selbst auszuprobieren :-) Es war sehr schön, dass sich so viele Mitarbeiter für uns Zeit genommen haben, um uns die verschiedenen Tätigkeitsfelder nahe zu bringen.
  Auch die Nachmittagsaktivität fand ich sehr schön! Während der Führung in den Kellern konnte man einiges über die Geschichte Pilsens erfahren und einen Einblick bekommen, wie es früher war. Auch der Spaziergang in der Stadt war sehr schön - ich interessante Häuser und Denkmäler gesehen. Unser gemeinsames Abendessen hat den Tag dann wunderbar ausklingen lassen"

   

  Teilnehmer: Dipl.-Ing (FH) Stefan Kühnel
  Fakultät Elektrotechnik und Informatik
  Hochspannungstechnik/Werkstoffe der Elektrotechnik

  "Ich fand das Open Access Seminar war eine gelungene Veranstaltung. Vor allem da ich bisher noch nicht mit Open Access in Kontakt gekommen bin, konnte ich einiges an Informationen mitnehmen.
  Dabei fand ich insbesondere die Infos zum Umgang mit Predatory Journals und die Vorstellung der verschiedenen offenen Repositorien als sehr hilfreich für eigene zukünftige Veröffentlichungen im Open Access Bereich. Auch den vorgestellten Kostenvergleich für einen Wechsel vom derzeitigen System zu Open Access  fand ich beeindruckend. Weniger gut war das fast keine Folien auf Englisch waren, was es erschwerte den Vorträgen zu folgen. Die Exkursion in die Fakultät E gab mir die Gelegenheit Kontakte zu wissenschaftlichen Mitarbeitern an der UWB (Westböhmische Universität) zu knüpfen als auch einen Einblick in deren Labore und vorhandene Prüftechnik zu bekommen. Vor allem die zur Verfügung stehende Analysetechnik war beeindruckend. Eventuell ergibt sich daraus auch eine zukünftige Kooperation mit dem Fachbereich E der HSZG oder gemeinsame Forschungsprojekte"

   

  Teilnehmer: Dipl.-Bibl. (FH) Ralf Schwarzbach
  Bibliothekarischer Leiter der HSB

  "Gedruckte, aber auch elektronische Zeitschriften haben in den vergangenen Jahren zu erheblichen Mehrbelastungen der Bibliothekshaushalte geführt. Das Projekt Deal verfolgt das Ziel, bundesweite Lizenzverträge für den Zugang zu elektronischen Zeitschriften bei den großen Wissenschaftsverlagen abzuschließen. Neben der finanziellen Entlastung geht es in diesem Projekt um einen breiten, nachhaltigen Zugang zu wissenschaftlicher Literatur, wozu auch eine Open-Access-Komponente integriert wird.

  Hier stimmen die Aussagen des Pilsner Workshops zum Thema Open Access (OA) überein. Auch der freie Zugang muss bezahlt werden - allerdings nicht die Aktionäre. So wurde vorgeschlagen an den Hochschulen OA-Fonds zu bilden, um Veröffentlichungen der eigenen Wissenschaftler zu finanzieren. Während an unserer Hochschule das Thema nur in einzelnen Bereichen eine Rolle spielt, werden besonders bei den Universitäten beispielsweise Beratungsleistungen als Service der Universitätsbibliotheken angeboten."


 • Kontakte / Kontakty

  Projekt-Team

  UB Chemnitz

  Projektkoordinatorin

  Frau Veronika Jahn
  Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
  Straße der Nationen 62, Raum 218
  09107 Chemnitz
   

  HSB Zittau/Görlitz

  Projektmitarbeiterin
  Frau Markéta Siegel
  Hochschule Zittau/Görlitz
  Zentrum für Kommunikation und Information (ZKI)
  Hochschulbibliothek
  Hochwaldstraße 12
  02763 Zittau
  Marketa.Siegel(at)hszg.de

   

  UB Pilsen

  Projektkoordination

  Frau Magda Šrajbová
  Univerzitní knihovna ZCU v Plzni
  Univerzitní 18
  CZ 301 00 Plzeň

   

  WBB Liberec

  Projektkoordination
  Frau Dana Petrýdesová
  Krajská vědecká knihovna v Liberci
  Rumjancevova 1362/1
  CZ 460 53 Liberec

   

  UB Liberec

  Projektleiterin
  Frau Jitka Vencláková
  Univerzitní knihovna Technické Univerzity v Liberci
  Voroněžská 13
  CZ 460 01 Liberec


  Projektový tým

   

  UK Chemnitz

  Projektová koordinátorka

  Veronika Jahn
  Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
  Straße der Nationen 62, Raum 218
  09107 Chemnitz

   

  Knihovna VŠ Zittau/Görlitz

  Projektová pracovnice
  Markéta Siegel
  Hochschule Zittau/Görlitz
  Zentrum für Kommunikation und Information (ZKI)
  Hochschulbibliothek
  Hochwaldstraße 12
  02763 Zittau
  Marketa.Siegel(at)hszg.de

   

  UK Plzeň

  Projektová koordinátorka
  Magda Šrajbová
  Univerzitní knihovna ZCU v Plzni
  Univerzitní 18
  CZ 301 00 Plzeň

   

  KVK Liberec

  Projektová koordinátorka
  Dana Petrýdesová
  Krajská vědecká knihovna v Liberci
  Rumjancevova 1362/1
  CZ 460 53 Liberec

   

  UK Liberec

  Projektová vedoucí
  Jitka Vencláková
  Univerzitní knihovna Technické Univerzity v Liberci
  Voroněžská 13
  CZ 460 01 Liberec

 • Informationskompetenz

  Informationskompetenz

   

  --česká verze následuje níže--

   

  Die Recherche, Bearbeitung und Bewerbung der Informationen ist für jeden Nutzer der Bibliothek essentiell. Wir möchten Ihnen den Einstieg erleichtern und haben für Sie spezielle Informationsplattform, E-Learning-Kurs sowie Informationsrubriken in der Website vorbereitet:

   

  1.       Übersichtliche Informationsplattform:

  Die Nutzer aller beteiligten Partnerbibliotheken können in unserer gemeinsamen Bibliothekarischen Informationsplattform die wichtigen Informationen über die Projektangebote und -ergebnisse finden. Die Nutzer können sogar in den Volltextservern aller Projektpartner recherchieren, oder sich über andere Dienstleistungen der Bibliotheken informieren.

   

  2.       Bessere Informationskompetenz,
                      auch für Nicht-Hochschulmitglieder („Externe“)

  Dank unseres Informationskompetenzmoduls kann jeder Nutzer seine Informationskompetenz aufbauen bzw. stärken und dadurch besser mit Recherchen sowie der Bearbeitung und Bewertung der Informationen sowie den verfügbaren Medien umgehen.

  Bevor man sich mit Informationen und Medien beschäftigen kann, muss man zuerst wissen, wie man sich in der HSB orientieren kann: für diejenigen, die nicht an der HSZG angemeldet sind, haben wir deswegen eine spezielle Rubrik vorbereitet, die ihnen hilft, sich in der HSB auszukennen.

  Kontakt

  HSB-Team

   

   

  Informační vzdělávání

   

  Rešerše, zpracování a zhodnocení informací je pro každého uživatele knihovny zásadní. Rádi bychom Vám ulehčili vstup do tohoto tématu a proto jsme pro Vás připravili speciální informační platformu, e-learningový kurz a informační rubriku na webové stránce:

   

  1.       Přehledná informační platforma:

  Uživatelé všech zúčastněných partnerských knihoven mohou nalézt důležité informace o projektových nabídkách a výsledcích v naší společné Knihovnické informační platformě. Uživatelé mohou dokonce vyhledávat na serverech plných textů všech projektových partnerů, nebo se informovat o dalších službách knihoven.

   

  2.       Lepší informační vzdělávání, také pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni na Vysoké škole Zi/Gr

  Díky našemu Modulu informačního vzdělávání může každý uživatel vybudovat nebo posílit svou informační gramotnost, a tím lépe zacházet s rešerší, zpracováním a hodnocením informací, jakož i s dostupnými médii.

  Než se ale člověk začne zabývat informacemi a médii, musí se nejdřív dozvědět, jak se zorientovat ve VŠK: pro ty, kteří nejsou zapsáni na VŠ Zi/Gr, jsme proto připravili speciální rubriku, která jim pomůže se ve VŠK vyznat.

  Kontakt

  HSB-Team

 • Fernleihe / MVS

  --česká verze následuje níže--

  Dank des internationalen Projektes „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“ (2016 - 2018) besteht die Möglichkeit, Bücher aus unseren drei tschechischen Partnerbibliotheken gebührenfrei auszuleihen.

  Warum sind die Buchbestände der tschechischen Bibliotheken interessant?

  Da unsere Partnerbibliotheken universitär geprägt und ausgerichtet sind, bieten sie ein beachtliches Spektrum u.a. an englischsprachiger Fachliteratur in den auch an der Hochschule Zittau/Görlitz relevanten Fachgebieten. Unser Angebot wird dadurch sinnvoll ergänzt.

  Um welche Partnerbibliotheken handelt es sich?

  Wie kann man in ihren Katalogen recherchieren und auf welchen Fachgebieten bieten sie Bücher an?

  Unten finden Sie für jede Partnerbibliothek die Fachgebiete des Bibliotheksbestandes sowie eine kurze Anleitung zur Vorgehensweise bei der Recherche in ihren Katalogen.

   

  Wie kann man ein Medium von den oben genannten Bibliotheken ausleihen?

  Falls Sie ein Medium in den Katalogen unserer Partnerbibliotheken gefunden haben, das Sie über die Fernleihe ausleihen möchten, wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter: fernleihe(at)hszg.de


  Universitätsbibliothek der Technischen Universität in Liberec (UBL)

  Katalog der Universitätsbibliothek der Technischen Universität in Liberec (UBL)

  Wie man mit dem Katalog umgeht und die Katalogsprache sowie Mediensprache auf Deutsch bzw. Englisch einstellt, erfahren Sie in dieser kurzen Anleitung.

   

  Die UBL hat ihre Schwerpunkte unter anderem in folgenden Fachgebieten:

  • Maschinenwesen
  • Textil
  • Natur- und Sozialwissenschaften und Pädagogik
  • Wirtschaftswissenschaften
  • Kunst und Architektur
  • Mechatronik und Informatik
  • Gesundheitswesen
  • Nanomaterialien, fortgeschrittene Technologien und Innovation

  Die komplette Übersicht aller Fachgebiete, die man an der TUL studieren kann und für die die Medien in der Bibliothek zur Verfügung stehen, finden Sie hier.


  Universitätsbibliothek der Westböhmischen Universität in Pilsen (WBU)

  Katalog der Universitätsbibliothek der Westböhmischen Universität in Pilsen (WBU) - Summon (auf Deutsch und Englisch)

  Katalog Aleph (nur auf Englisch)

  Wie man mit dem Katalog umgeht und die Katalogsprache sowie Mediensprache auf Deutsch bzw. Englisch einstellt, erfahren Sie in dieser kurzen Anleitung.

   

  Die WBU hat ihre Schwerpunkte unter anderem in folgenden Fachgebieten:

  • Angewandte Wissenschaften
  • Design und Kunst
  • Wirtschaftswissenschaften
  • Elektrotechnik
  • Philosophie
  • Pädagogik
  • Rechtswissenschaften
  • Maschinenwesen
  • Gesundheitswesen

  Die komplette Übersicht aller Fachgebiete, die man an der WBU studieren kann und für die die Medien in der Bibliothek zur Verfügung stehen, finden Sie hier.


  Wissenschaftlichen Bezirksbibliothek in Liberec (WBB)

  Katalog der Wissenschaftlichen Bezirksbibliothek in Liberec (WBB)

  Wie man mit dem Katalog umgeht und die Katalogsprache sowie Mediensprache auf Deutsch bzw. Englisch einstellt, erfahren Sie in dieser kurzen Anleitung.

   

  Die WBB hat ihre Schwerpunkte unter anderem in folgenden Fachgebieten:

  • Belletristik für Erwachsene und Kinder
  • Fachliteratur und Unterlagen für die Studierenden der TUL
  • Literatur über Region Liberec und Lausitz

   

  Besonders folgende Fachgebiete sind durch englischsprachige Bücher vertreten:

  • Kunstpublikationen (Architektur, Design)
  • Geographie
  • Biographie
  • Sport
  • Brownfield
  • Englischlehrbücher und Handbücher für Englischlehrer
  • Belletristik

  Kontakt:

  Rolf Funke

  E-mail: r.funke(at)hszg.de


  Pro české uživatele

   

  Projektová meziknihovní výpůjční služba


  Postup pro české uživatele partnerských knihoven, kteří chtějí vyhledat a vypůjčit si médium z Vysokoškolské knihovny Zittau/Görlitz

  Díky mezinárodnímu projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ (2016 - 2018) existuje nyní pro uživatele Univerzitní knihovny TU Liberec, Univerzitní knihovny ZČU Plzeň a Krajské vědecké knihovny v Liberci možnost, bezplatně využívat tištěná média z Vysokoškolské knihovny Vysoké školy Zittau/Görlitz přes meziknihovní výpůjční službu.

   

  Co musíte o vyhledávání a vypůjčování médií v naší knihovně vědět?

  Jak správně vyhledávat se dozvíte v tomto krátkém návodu.

  Vyhledávání je možné i v češtině.

  V rámci projektu lze vypůjčit pouze tištěná média, proto doporučujeme nastavit vyhledávácí filtr na „média na pobočce“ (podrobné informace v návodu uvedeném výše)

  Katalog Vysokoškolské knihovny Vysoké školy Zittau/Görlitz

   

  Jaké vědní obory jsou zastoupeny ve fondu knihovny?

  Kompletní přehled všech oborů, které lze studovat na Vysoké škole Zittau/Görlitz a které jsou zastoupeny ve fondu naší knihovny, naleznete ve Vysokoškolské příručce na straně 10.

   

  Na koho se obrátit, když si budete chtít vypůjčit tištěná média z naší knihovny?

  Pokud v katalogu naleznete médium, které byste si chtěli vypůjčit, postupujte prosím podle návodu knihovny, kde jste přihlášeni, popřípadě se obraťte na její pracovníky:

   

  Univerzitní knihovna Liberec:

  Návod zde

  Kontakt: Zdenka Vyšohlídová, tel. 485 352 550, e-mail: zdenka.vysohlidova(at)tul.cz

  Univerzitní knihovna Plzeň:

  Návod zde

  Krajská vědecká knihovna v Liberci:

  Návod zde

  Kontakt: Studijní knihovna KVK (1. patro), tel. 482 412 152 nebo e-mail: mvs(at)kvkli.cz


  Kontakt:

  Rolf Funke

  E-mail: r.funke(at)hszg.de

 • Medientechnik

  Unterstützung von Gruppenarbeit - Multimediatafel (ActivPanel)

   

  --česká verze následuje níže --

   

   

  Was ist eine Multimediatafel?

  Eine Multimediatafel ist ein interaktives Whiteboard und unterstützt die mediengestützte Gruppenarbeit, z.B. wenn mehrere Teammitglieder an Projekten oder Präsentationen arbeiten und gemeinsam, live und für alle gut sichtbar Skizzen, Grafiken, Texte und andere Inhalte entwickeln.

  Teams oder auch einzelne Nutzer können darüber hinaus interaktive Webkonferenzen mit anderen Hochschulen oder im Rahmen der angewandten Forschung mit Unternehmen (beispielsweise Dozenten mit Studierenden in Praktikumsbetrieben) halten.

   

  Wo kann man die Multimediatafel nutzen?

  Jeweils eine Multimediatafel steht im Gruppenarbeitsraum in der Hochschulbibliothek in Zittau und im Gruppenarbeitsraum in der Hochschulbibliothek in Görlitz zur Verfügung.

   

  Wie kann man mit der Multimediatafel arbeiten?

  Die Multimediatafel steht jedem registrierten Nutzer der HSB zur Verfügung. Eine Reservierung des Gruppenarbeitsraums an der Service-Theke ist jedoch in jedem Fall notwendig.

  Dort steht auch ein Whiteboard-Pack (Stift, Funktastatur, Maus, Lautsprecher mit Mikrofon) zur Ausleihe bereit. Für eine effektive Arbeit an der Multimediatafel und zur Schonung dieser bitten wir um die Verwendung des speziellen Stiftes.

  Sie erhalten auch eine Anleitung zur Arbeit mit der Multimediatafel für die verschiedenen Anwendungszwecke.

   

  Sie haben Fragen? Bitte wenden Sie sich an die MitarbeiterInnen an der Servicetheke.


  Nutzungsszenarien:

  Lokale Gruppenarbeit und Präsentation mit einem Rechner

  Wenn mit einem Rechner gearbeitet werden soll, ist eine Nutzung der Multimediatafel möglich als:

  • interaktives Display zur Arbeit mit MS Office u. a. Tools
  • digitaler Tafel-Ersatz (Whiteboard)
  • Display zur Vergrößerung von Bildschirminhalten eines mitgebrachten Laptops/Tablets

  Lokale Gruppenarbeit mit bis zu vier Rechnern (Screen Sharing)

  Sollen Ergebnisse/ Bildschirme von mehreren Rechnern gleichzeitig präsentiert werden (Screen Sharing), ist eine gleichzeitige Anbindung von bis zu vier mobilen Rechnern/ Tablets möglich.


  Interaktives Arbeiten über das Internet/ Webkonferenzen, Webcasting

  Zur standortübergreifenden Zusammen- bzw. Gruppenarbeit kann ein Webkonferenz-System genutzt werden. Dabei ist interaktives Arbeiten in Echtzeit über die Multimediatafel möglich.


  Support

  Eine komplette Anleitung zu den Multimediatafeln finden Sie in gedruckter Form am jeweiligen Gerät, sowie elektronisch HIER (PDF).

  Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an das HSB-Personal.

  Bei Fragen zu Webkonferenzen kontaktieren Sie bitte das Zentrum für E-Learning per E-Mail an elearning@hsz.de oder telefonisch unter 03581 374 3340.


  Kontakt:

  Markéta Siegel

  Projektmitarbeiterin

  E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de


  Podpora skupinové práce - multimediální tabule (ActivPanel)

  Co je multimediální tabule?

  Multimediální tabule je interaktivní tabule, která podporuje skupinovou práci založenou na mediální technice, např. když několik členů týmu pracuje na projektech a prezentacích a vytváří společně, naživo a pro všechny dobře viditelné nákresy, grafiky, texty a jiné obsahy.

  Týmy nebo i jednotliví uživatelé kromě toho můžou vést interaktivní webové konference s jinými vysokými školami nebo v rámci aplikovaného výzkumu s firmami (například docenti se studenty, kteří jsou právě na praktiku ve firmě).

   

  Kde lze multimediální tabule využívat?

  Na každé pobočce Vysokoškolské knihovny (VŠK) je k dispozici jedna multimediální tabule: ve Skupinové studovně v Zittau a ve Skupinové studovně v Görlitz.

   

  Jak lze pracovat s multimediální tabulí?

  Multimediální tabule je k dispozici každému registrovanému uživateli VŠK. V každém případě je nutné rezervovat si Skupinovou studovnu u výpůjčního pultu.

  Tam je připraven k vypůjčení také whiteboard-set (pero, bezdrátová klávesnice a myš, reproduktor s mikrofonem). Pro efektivní práci s multimediální tabulí a šetrné zacházení prosíme o užívání speciálního pera.

  Dostanete také návod k práci s multimediální tabulí pro nejrůznější účely použití.

  Máte dotazy? Obraťte se prosím na personál u výpůjčního pultu.


  Scénáře využití:

  Místní skupinová práce a prezentace s vlastním počítačem

   

  Pokud chcete pracovat s počítačem, je možné využít multimediální tabuli jako:

  • interaktivní display k práci s MS Office a dalšími nástroji
  • digitální náhrada tabule (whiteboard)
  • display k zvětšení obsahů monitoru z vlastního notebooku/tabletu

  Místní skupinová práce s až 4 počítači (screen sharing)

  Pokud mají být prezentovány výsledky/ obrazovky více počítačů současně (screen sharing), lze připojit současně až 4 notebooky/ jiná mobilní zařízení.


  Interaktivní práce přes internet/ webové konference, webcasting

  Ke spolupráci mezi různými stanovišti popř. skupinové práci lze využít webkonferenční systém. S multimediální tabulí lze pracovat interaktivně a současně z různých stanovišť.


  Podpora

  Kompletní návod k multimediálním tabulím najdete v tištěné podobě přímo u daného přístroje v knihovně a elektronicky zde (v němčině).

  Pokud máte dotazy, obraťte se prosím na personál knihovny.

  Pokud máte dotazy k webové konferenci, kontaktujte prosím Centrum pro e-learning: E-Mail elearning@hsz.de, tel.: +493581 374 3340.


  Kontakt:

  Markéta Siegel

  projektová pracovnice

  E-Mail: Marketa.Siegel(at)hszg.de

  Marketa.Peluchova(at)hszg.de

 • E-Books

  E-Books von Taylor & Francis

  Zentralle Schnittstelle aller Projektpartner - Volltextserver "Bibliothekarische Informationsplattform" finden Sie hier

  Die HSB bietet ihren Nutzern durch ein Projektkonsortium ca. 5.000 englischsprachige E-Books der Verlagsgruppe Taylor & Francis, die zwischen 2015 und 2017 erschienen sind.


  Um welche Fachgebiete handelt es sich?

  Sozialwissenschaften
  Geisteswissenschaften
  Wirtschaftswissenschaften
  Naturwissenschaften
  Ingenieurwissenschaften
  Verhaltensforschung
  Medien
  Elektrotechnik
  Materialwissenschaften
  Chemie
  Mathematik
  Physik

   

  Wie finde ich die E-Books?

  Die freigeschalteten E-Books sind über unseren Katalog recherchierbar. Nutzen Sie ggf. die Erweiterte Suche und geben Sie im Suchfeld „Verlag“: „Taylor & Francis“, „CRC Press“ bzw. „Routledge“.

   

  Wie lange kann ich auf die E-Books zugreifen?

  Der Zugang ist bis zum 31.12.2018 frei geschaltet.

  In 2019 wird dann ein Teil der meistgenutzten E-Books gekauft und damit auch dauerhaft für die HSB nutzbar  sein.

   


  Kontakt:

  Markéta Siegel

  Projektmitarbeiterin

  E-mail: Marketa.Siegel@hszg.de


   

  Pro české uživatele

  E-knihy Taylor & Francis

   

  Centrální rozhraní všech projektových partnerů - server plných textů Knihovnická informační platforma je dostupná zde.

  Vysokoškolská knihovna Zittau/Görlitz nabízí svým uživatelům cca 5.000 anglickojazyčných e-knih vydavatelské skupiny Taylor & Francis, které vyšly mezi lety 2015 a 2017.

   

  O jaké obory se jedná?

  Sociální vědy
  Humanitní vědy
  Ekonomika
  Přírodověda
  Inženýrství
  Výzkum chování
  Média
  Elektrotechnika
  Nauka o materiálu
  Chemie
  Matematika
  Fyzika

   

  Jak tyto e-knihy najdu?

  Zpřístupněné e-knihy lze vyhledávat pomocí našeho katalogu. (V nabídce vpravo nahoře lze nastavit jazyk katalogu - čeština.) Využijte popřípadě Pokročilé vyhledávání, kde do pole „Vydavatelství“ zadejte: „Taylor & Francis“, „CRC Press“ nebo „Routledge“.

   

  Na konci roku 2018 bude část nejvíce čtených e-knih zakoupena a tím umožněn trvalý přístup.


  Kontakt:

  Markéta Siegel

  Projektová pracovnice

  E-mail: Marketa.Siegel@hszg.de

 • E-Zeitschriften

  Zugriff zu Artikeln von Taylor & Francis

  --česká verze následuje níže-- 

   

  Es besteht die Möglichkeit, Artikel aus drei Sammlungen der Datenbank Taylor & Francis gebührenfrei zu bestellen:

  1. Science & Technology Library

  2. Social Science & Humanities Library

  3. Business Management & Economics Collection

   

  Wie suche ich nach einem Artikel?

  Die Artikel können Sie unter http://tandfonline.com/ gezielt recherchieren.

   

  Wie gelange ich an den Volltext eines ausgewählten Artikels?

  Wenn Sie einen Artikel gefunden haben, können Sie diesen über die Fernleihe unkompliziert und schnell erhalten. Bitte wenden Sie sich konkret mit den bibliografischen Angaben an unsere Mitarbeiter: fernleihe(at)hszg.de

   


  Kontakt:

  Markéta Siegel

  Projektmitarbeiterin

  E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de


   

  Přístup k článkům Taylor & Francis

   

  Do konce roku 2018 nabízíme možnost bezplatného přístupu k plným textům článků z databáze Taylor & Francis z následujících sbírek: Science & Technology Library, Social Science & Humanities Library a Business Management & Economics Collection.

   

  Jak lze najít požadovaný článek?

  Články lze cíleně vyhledávat na této webové stránce: http://tandfonline.com/

   

  Jak lze získat plný text vybraného článku?

  Pokud jste našli Vámi hledaný článek, můžete ho nekomplikovaně a rychle získat přes meziknihovní výpůjční službu. Obraťte se prosím konkrétně s bibliografickými údaji na naši knihovnu: fernleihe(at)hszg.de


  Kontakt:

  Markéta Siegel

  projektová pracovnice

  E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de

 • Open Access

  Offener Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen und Informationen

  --česká verze následuje níže --

   

  Offener Zugang (Open Access = OA) ist eine internationale Initiative zur Gewährleistung eines dauerhaften, sofortigen und kostenlosen Zugangs zu Volltexten der von der Wissenschaft und Forschung öffentlich finanzierten Ergebnisse im Internet.

  Die im OA veröffentlichten Texte kann man ohne spezielle rechtliche, finanzielle oder andere Beschränkungen weiter kopieren, reproduzieren, drucken und durchsuchen.

   

  Warum ist Open Access relevant?

  Das Prinzip eines unbegrenzten Zugangs zu den wissenschaftlichen Informationen bedeutet:

  - höhere Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Outputs, kostenlos und ortsungebunden,

  - häufigeres Zitieren,

  - schnellerer Austausch von Fachinformationen,

  - Eliminieren von Plagiaten,

  - Erfüllung der Publikationsbedingungen von immer mehr Fördermittelgebern.

   

  Wo findet man Open Access-Medien?

  OA ZEITSCHRIFTEN: Volltexte dieser Zeitschriften sind allen Nutzern offen und kostenlos zugänglich. Das Niveau und die Qualität der OA Zeitschriften wird durch peer-reviews gesichert.

  Überblick und Recherche: DOAJ - Directory of OA Journals

   

  OA E-BOOKS: Einige Verlage bieten offenen und kostenlosen Zugang zu E-Books.

  Überblick und Recherche: DOAB - Directory of OA Books

   

  OA REPOSITORIEN sind im Internet frei zugängliche elektronische Kollektionen von wissenschaftlichen und akademischen Arbeiten von Autoren einer Institution oder eines Fachgebiets. Das Hochladen in das Repositorium sichert der Autor (Autoarchivierung).

  Viele renommierte Verlage haben eine festgelegte OA-Politik und bieten den Autoren verschiedene Möglichkeiten des Zugänglichmachens.

  Repositorien in der Welt: z. B. ROAR

   

  Wo kann man Open Access publizieren?

  - In OA Zeitschriften,

  - Bei Verlagen, die den Autoren das Speichern ihrer Texte (auch E-Books) auf ihren Plattformen oder in Repositorien ermöglichen,

  - In offenen Repositorien, in Sachsen z.B. in Qucosa

   

  Welche Rolle spielt die Hochschulbibliothek beim Thema Open Access an der HSZG?

  Im Rahmen des Projektes „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“ erfährt die HSB einen Wissenstransfer durch die am Projekt beteiligten Universitätsbibliotheken. Dadurch entwickelt sie sich zu einem Ansprechpartner bei einer möglichen strategischen Etablierung von Open Access an der HSZG.

   

  Wo kann man mehr über Open Access erfahren?

  - Grundlegende Informationen über OA

  - Budapest Open Access Initiative (EN) und (DE)

  - Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (EN)

  - International Open Access Week (EN)

  - SLUB

  - Deutsche Forschungsgemeinschaft

  - Bundesministerium für Bildung und Forschung und Horizont 2020

  - Bundesinstitut für Berufsbildung

  - Bruch, C. (2017): Open Access: Publizieren in der digitalen Gesellschaft, Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung.

   

  Logo oben: open-access.net


  Kontakt:

  Markéta Siegel

  Projektmitarbeiterin

  E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de


  Otevřený přístup k vědeckým poznatkům a informacím  

   

  Otevřený přístup (Open Access = OA) je mezinárodní iniciativa trvalého, okamžitého a bezplatného přístupu k plným textům výsledků veřejně financované vědy a výzkumu na internetu.

  Texty zveřejněné v režimu OA je možné bez zvláštních právních, finančních nebo jiných omezení dále kopírovat, reprodukovat, tisknout a prohledávat.

   

  Proč je Open Access relevantní?

  Princip neomezeného přístupu k vědeckým informacím znamená:

  - vyšší dostupnost vědeckých výstupů zdarma a odkudkoliv,

  - vyšší citovanost,

  - rychlejší výměnu odborných informací,

  - eliminaci plagiátorství,

  - splnění publikačních podmínek stále více grantových agentur.

   

  Kde lze najít Open Access média?

  OA ČASOPISY: Plné texty těchto časopisů jsou dostupné všem uživatelům. Úroveň a kvalita OA časopisů je zajištěna recenzním řízením.

  Přehled a rešerše: DOAJ - Directory of OA Journals

   

  OA E-KNIHY: Některé nakladatelství nabízí otevřený a bezplatný přístup k e-knihám.

  Přehled a rešerše: DOAB - Directory of OA Books

   

  OA REPOZITÁŘE jsou elektronické kolekce vědeckých a akademických prací autorů z jedné instituce nebo oboru, volně dostupné prostřednictvím internetu. Uložení do repozitáře zajišťuje autor (autoarchivace). Mnoho renomovaných nakladatelství má zformulovanou Open Access politiku a nabízí autorům různé možnosti zpřístupnění.

  Repozitáře ve světě: např. ROAR

   

  Kde lze publikovat v OA režimu?

  - v OA časopisech,

  - u vydavatelů, kteří autorům umožňují ukládání jejich textů (i e-knih) na jejich platformách nebo v repozitářích,

  - v otevřených repozitářích, v Sasku např. Qucosa

   

  Jakou roli hraje Vysokoškolská knihovna (VŠK) u tématu Open Access na Vysoké škole Zittau/Görlitz?

  V rámci projektu „Prostor učení – Knihovnická informační platforma“ se VŠK podílí na výměně vědění díky univerzitním knihovnám, které se účastní projektu.

  Tím se sama vyvíjí do pozice kontaktní osoby při možném strategickém rozvoji OA na VŠ Zittau/Görlitz.

   

  Kde se lze dozvědět více o Open Access?

   

  V němčině a angličtině:

   - Základní informace o OA (DE)

  - Budapešťská iniciativa Open Access (EN) a (DE)

  - Berlínské prohlášení o otevřeném přístupu k vědeckým informacím (EN)

  - Mezinárodní Open Access Week (EN)

  - SLUB (DE)

  - Německá výzkumná společnost (DE)

  - Spolkové ministerstvo pro výzkum a vzdělání (DE) a Horizont 2020 (DE)

  - Spolkový institut pro vzdělání (DE)

  - Bruch, C. (2017): Open Access: Publizieren in der digitalen Gesellschaft, Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung. (DE)

   

  V češtině:

  - na stránkách našeho projektového partnera – Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

  - základní informace o OA: www.openaccess.cz

  - v publikaci: DĚDIČOVÁ, Petra, Pavla RYGELOVÁ, Jiří MAREK, et al. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [online]. Nakladatelství VUTIUM, 2016 [cit. 2018-02-22]. DOI: 10.13164/book.oa. ISBN 978-80-214-5359-3 (PDF).

   


  Kontakt:

  Markéta Siegel

  projektová pracovnice

  E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de

 • Publizität / Publicita

  Projektflyer / projektový leták

  Projektplakat HSZG/ projektový plakát VŠ ZG

  Plakat Lernraum - Bibliothekarische Informationsplattform  Roll Up