E-Book des Monats

Der UNI-Coach : So kommst du entspannt, motiviert und erfolgreich durch dein Studium

 

 

von Martin Sutoris

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Hochschulbibliothek Neuigkeiten

Internationale Open Access-Week

06. Dez. 2017
Foto: HSZG

Foto: HSZG

--česká verze následuje níže--

 

Bereits im September hatten sich die Partnerbibliotheken in Liberec über ihre praktischen Erfahrungen beim Open Access-Publizieren ausgetauscht. Daran anknüpfend fand am 26.10.2017 an der Universitätsbibliothek der Westböhmischen Universität (WBU) in Pilsen ein Tagesseminar „Open Access – Open in order to…“ im Rahmen der internationalen Open Access Week statt.

Die Open Access Week ist ein internationaler Veranstaltungsrahmen, in dem für den Open Access-Gedanken und damit für die freie Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Publikationen wirbt und diese auch unterstützt. Die WBU beteiligt sich bereits seit 2010 an diesem Projekt. Aus Anlass der diesjährigen OA-Week wurden innerhalb unseres Projektes Nachwuchswissenschaftler aus Tschechien und aus Deutschland nach Pilsen eingeladen und dort über die Möglichkeiten und Besonderheiten des OA-Publizierens informiert. Auf diese Weise möchte das Projektkonsortium das Bestreben der OA-Initiative aktiv unterstützen und zur Aufklärung über Vorteile des OA-Publizierens und über die Gefahren mangelnder Informiertheit beitragen.

Das Seminar in Pilsen gab den Nachwuchswissenschaftlern einen ausführlichen Einblick in die Problematik der wissenschaftlichen Veröffentlichungen in Open Access. Neben den grundlegenden Informationen standen auch Spezialvorträge zu Predatory Journals, zu offenen Repositorien, zur Digitalen Bibliothek der WBU sowie zu Autorengebühren (APC) auf dem Programm.

Für unsere Hochschule und die Hochschulbibliothek sind solche Veranstaltungen von großer Bedeutung, da sich das Thema Open Access hier erst etabliert. Unsere Teilnehmer sammelten wichtige Informationen, die sie selbst für ihre künftigen Veröffentlichungen im OA-Bereich nutzen und die sie auch an andere Kolleginnen und Kollegen weitergeben können. Nach eigenem Bekunden empfanden sie als besonders wertvoll die Hinweise, wo genau und unter welchen Bedingungen sie bedenkenlos publizieren können, was sie dabei beachten müssen, welche Kosten dabei entstehen und wie sie bewältigt werden können. Darüber hinaus erfuhren sie, wo überall auf wissenschaftliche Artikel zugegriffen werden kann.

Unsere Nachwuchswissenschaftler nahmen im Anschluss an das OA-Seminar begeistert am eigens für sie konzipierten Kulturprogramm in der Innenstadt von Pilsen teil. Im auf sie zugeschnittenen Vormittagsprogramm am Folgetag konnten sie auf ihren Fachgebieten Kontakte zu wissenschaftlichen Mitarbeitern der WBU knüpfen und einen Einblick in Labore und Prüftechnik der Elektrotechnischen Fakultät und des Regionalen Technologischen Instituts bekommen.

Vielleicht ergeben sich aus diesen Begegnungen Kooperationen und gemeinsame Forschungsprojekte – deren Ergebnisse dann Open Access publiziert werden.


Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Peluchova@hszg.de

 


 

Mezinárodní Týden otevřeného přístupu


Mladí vědci a doktorandi VŠ Zittau/Görlitz se v Plzni dozvěděli důležité informace o publikování v otevřeném přístupu (Open Access)

 

Již v září se partnerské knihovny setkaly v Liberci a vyměnily si své praktické zkušenosti s publikováním v OA režimu. Na toto setkání navázal jednodenní seminář „Open Access – Open in order to…“ dne 26.10.2017 v Univerzitní knihovně Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), konaný v rámci mezinárodního Týdne otevřeného přístupu.

Týden otevřeného přístupu představuje mezinárodní rámec akcí, ve kterých se propaguje a podporuje myšlenka OA a tím tedy otevřený přístup k vědeckých publikacím. ZČU se na tomto projektu podílí již od roku 2010. U příležitosti letošního Týdne otevřeného přístupu byli v našem projektu pozváni mladí vědci z Česka a Německa do Plzně, kde dostali informace o možnostech a zvláštnostech publikování v OA režimu. Tímto způsobem chce projektové konsorcium aktivně podpořit snahy iniciativy OA a přispět k osvětě o přednostech publikování v otevřeném přístupu a o nebezpečí nedostatečné informovanosti.

Seminář v Plzni umožnil mladým vědcům hlouběji nahlédnout do problematiky vědeckého publikování v OA režimu. Kromě základních informací byly na programu také odborné přednášky k predátorským časopisům, otevřeným repozitářům, Digitální knihovně ZČU, a také k autorským poplatkům (APC).

Pro naši Vysokou školu a Vysokoškolskou knihovnu mají podobné akce velký význam, protože se zde téma Open Access teprve etabluje. Naši účastníci nasbírali důležité informace, které mohou sami využít ve svém budoucím publikování v režimu OA, a také je mohou předat dále svým kolegům. Podle některých jejich vyjádření považovali za obzvláště přínosné informace, kde přesně a za jakých podmínek mohou beze strachu publikovat, na co při tom mají dbát, jaké přitom vznikají náklady a jakým způsobem mohou získat podporu. Kromě toho se dozvěděli, kde všude mají volný přístup k vědeckým článkům.  

Naši mladí vědci se po semináři nadšeně zúčastnili ještě kulturního programu v centru Plzně, který byl pro ně speciálně připraven. Následují den pak mohli v rámci dopoledního programu, který jsme nachystali extra podle jejich vědeckých oblastí, navázat v jejich oborech kontakty na vědecké pracovníky ZČU a získali náhled do laboratoří a na testovací techniku Elektrotechnické fakulty a Regionálního technologického institutu

Snad se z těchto setkání rozvine spolupráce a společné výzkumné projekty – jejichž výsledky budou moci být publikovány v režimu OA.


Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektová pracovnice

E-mail:  Marketa.Peluchova@hszg.de

Letzte Änderung: 2. Oktober 2019

Öffnungszeiten

Montag - Freitag

09:00 - 20:00 Uhr

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht