E-Book des Monats

Zeitmanagement bei der Abschlussarbeit : Perfektes Timing für die Bachelor- und Masterthesis

 

 

von Kristina Folz

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Lernraum 2016 - 2018

Lernraum - Bibliothekarische Informationsplattform

--česká verze následuje níže--

 

Projektpartner:

Universitätsbibliothek der TU Chemnitz (Leadpartner)

Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz

Universitätsbibliothek der Westböhmischen Universität Pilsen

Wissenschaftliche Bezirksbibliothek Liberec

Universitätsbibliothek der TU Liberec

 

Projektlaufzeit

1.10.2016 bis 31.12.2018

 

Projektvolumen:

Gesamt 926.415,41 €

   davon: 787.453,09 € gefördert

Anteil HSZG: 200.172,73 €

 

EFRE; Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020


Projektziel

Bibliotheken sind ein Ort des Wissensaustauschs, Wissenserwerbs und immer stärker auch der Kommunikation. Bibliotheken stehen heute vor neuen Herausforderungen, insbesondere veränderter Lernformen wie Projekt- und Gruppenarbeiten, Blended Learning und die konzentrierte Verfügbarkeit von Print- und elektronischen Medien an einem Ort und insgesamt stark veränderter Bedürfnissen und Ansprüchen der Lernenden im digitalisierten Zeitalter.

Um auf die Entwicklungen auch grenzübergreifend zu reagieren, schließen sich die Partnerbibliotheken zusammen. Sie unterstützen sich gegenseitig beim Auf- und Ausbau eines optimalen, modernen und grenzüberschreitenden Lernraums.

 

Projektflyer

Bibliothekarische Informationsplattform

 

Lernraum

Lernräume unterstützen Lehre und Lernen, fördern und entwickeln neue Lehr- und Lernmethoden und setzen digitale Technologien und Medien ein.

Ein Lernraum versteht sich im lokalen oder virtuellen Sinn als ein Platz, an dem man mit Hilfe entsprechender Technik Zugriff zu den benötigten Medien hat, um sie einfach zu finden, zu bewerten und für die Zwecke seines Studiums oder der Lehre zu verarbeiten.

 

Zugriff zu weiteren Medien

Dank des Projektes bekommen die Nutzer der beteiligten Bibliotheken eine Möglichkeit, auf einen Großteil des Gesamtbestands der Medien aller Projektpartner zuzugreifen. Dazu bieten die Partnerbibliotheken ihren Nutzern folgendes an:

 

Umgang mit Medien

Um die Nutzer der Bibliotheken zu befähigen, mit den Medien optimal umzugehen, werden im Projekt zweisprachige Informationskompetenz-Module aufgebaut.

Während der Projektlaufzeit werden den Nutzern Veranstaltungen zur Stärkung der Informationskompetenz (d. h. richtiger Umgang mit Suchen, Bewerten und Bearbeiten einer Information) angeboten.

 

Technischer Lernraum

Um die Entfernungen und Grenzen im internationalen Lernraum abzubauen und die Möglichkeiten des Lernraums zu erweitern, haben die Projektpartner spezielle Medien- und Computertechnik angeschafft.

Beide Zweigstellen der Hochschulbibliothek – in Zittau und in Görlitz – haben seit Dezember 2016 jeweils ein interaktives Whiteboard „ActivPanel“. Diese Geräte fördern Gruppenarbeit und Zusammenarbeit über große Entfernungen.


Meilensteine bzw. Schwerpunkte

  1. Konsortiale Beschaffung der Medien / Fernleihe / Semesterapparate
  2. Technische Ausstattung des Lernraumes
  3. Open Access
  4. Fachgerechte Vermittlung von Informationskompetenz
  5. Veranstaltungen und PublizitätsmaßnahmeKontakt:

Markéta Siegel

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de


--Pro české uživatele--


Prostor učení – Knihovnická informační platforma
 
Projektoví partneři:
Univerzitní knihovna TU Chemnitz (Leadpartner)
Vysokoškolská knihovna Zittau/Görlitz
Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Univerzitní knihovna TU Liberec  
 
Období realizace projektu
01.10.2016 – 31.12.2018
 
Finanční rozsah:
celkově 926.415,41 €
   z toho dotace: 787.453,09 €
podíl VŠ Z/G: 200.172,73 €
 
EFRR; Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

 

Knihovnická informační platforma

Cíl projektu
Knihovny jsou místem výměny a získávání vědomostí a stále více také místem komunikace. Stojí dnes před novými výzvami, obzvláště změněnými formami učení jako je projektová a skupinová práce, blended learning, koncentrovaná dostupnost tištěných a elektronických médií na jednom místě, a celkově také před silně změněnými potřebami a nároky studentů v digitálním věku.
Partnerské knihovny se spojily, aby mohly reagovat na tento vývoj i v mezinárodním měřítku. Vzájemně se podporují při vybudování a rozšíření optimálního, moderního a přeshraničního prostoru učení.
 
Prostor učení
Prostory učení podporují za pomocí digitálních technologií a médií učení i studium a rozvíjí nové učební a studijní metody.  
Prostor učení je v lokálním a virtuálním smyslu chápán jako místo, kde má člověk za pomocí odpovídající techniky přístup k médiím, které potřebuje a může je tak jednoduše nalézt, zhodnotit a zpracovat za účelem studia nebo výuky.
 
Přístup k dalším médiím
Díky projektu mají uživatelé zúčastněných knihoven nyní možnost, dostat se k velké části fondu médií všech projektových partnerů. Partnerské knihovny nabízejí svým uživatelům následující:

 
Práce s médii
Za účelem uschopnění uživatelů knihoven k optimální práci s médii budou v projektu vybudovány dvojjazyčné moduly informačního vzdělávání.
V průběhu projektu budou uživatelům nabízeny semináře pro posílení informačního vzdělání (to znamená správné vyhledávání, hodnocení a zpracovávání informací).
 
Technický prostor učení
Projektoví partneři pořídili speciální mediální a počítačovou techniku, aby mohli překlenout vzdálenosti a hranice v mezinárodním prostoru učení a rozšířili tak jeho možnosti.
Obě pobočky Vysokoškolské knihovny - v Zittau a v Görlitz - mají od prosince 2016 po jedné interaktivní tabuli „ActivPanel“. Tyto přístroje podporují práci skupin a spolupráci na velké vzdálenosti.  

Milníky popř. hlavní témata projektu
1. Konsorciální pořízení médií/ meziknihovní výpůjční služba/ semestrální aparáty
2. Technické vybavení prostoru učení
3. Open Access
4. Odborné zprostředkování informační vzdělanosti
5. Akce a opatření pro práci s veřejnostíKontakt:
Markéta Siegel
Projektová pracovnice
E-mail: Marketa.Siegel@hszg.de

Letzte Änderung:16. März 2020

Öffnungszeiten

Derzeit geschlossen!

(Montag - Freitag)

(09:00 - 20:00 Uhr)

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht