Użytkownicy spoza Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz

Nie jest Pan/Pani studentem/studentką, pracownikiem lub naukowcem na Szkole Wyższej Zittau/Görlitz, jednak chciałby Pan/chciałaby Pani/Pani korzystać z usług Biblioteki Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz (HSB)? Nie ma problemu! Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje.

 • Informacje podstawowe
  • HSB jest naukową biblioteką publiczną
  • HSB ma dwie filie: Zittau i Görlitz
  • Po zarejestrowaniu się można korzystać z obu filii
  • Obie filie są dostępne bez barier
  • Każda z filii znajduje się w jednym budynku ze stołówką studencką, z której mogą korzystać też użytkownicy spoza Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz
 • Księgozbiór Biblioteki

  Główną działalnością HSB jest dostarczanie literatury dla Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz. Dostępna oferta literatury obejmuje następujące kierunki:

  • budowa maszyn, elektrotechnika, energetyka, informatyka
  • ekonomia, języki obce, turystyka
  • nauki społeczne
  • nauki przyrodnicze, ochrona środowiska

   W 2017 roku księgozbiór osiągnął liczbę 300.000 mediów. Tj. 160.000 książek, CD, DVD, dysertacji i czasopism, 30.000 norm i 110.000 e-booków.

  Dzięki licencjom użytkownicy mają dostęp do ponad 300 milionów pełnych tekstów (między innymi też norm DIN lub 20.000 czasopism)

 • Rejestracja
  • jest dla wszystkich bezpłatna i wymaga też żadnych opłat rocznych
  • jest możliwa dla każdego, kto ukończył 16 lat
 • Wypożyczanie i zwrot mediów
  • w katalogu HSB można zawsze przeszukiwać online
  • okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie (dla mediów podręcznych i czasopism obowiązują szczególne okresy wypożyczenia)
  • wypożyczanie w obu filiach HSB jest bezpłatne. Jeśli medium znajduje w innej filii HSB, można je zamówić i na drugi dzień zostanie ono dostarczone do wybranej filii.
  • media można wypożyczać i oddawać przy ladzie lub przy terminalu samoobsługowym
  • poza godzinami pracy biblioteki media można oddawać, wrzucając je do biblioboksów znajdujących się przed każdą z filii
  • w przypadku przekroczenia terminu zwrotu medium czytelnik ponosi opłatę za opóźnienie zwrotu
 • Media elektroniczne

  Dostęp do mediów elektronicznych możliwy jest w pomieszczeniach HSB na stanowiskach komputerowych przeznaczonych dla użytkowników zewnętrznych:

  • Zittau - kabina 4
  • Görlitz - kabina z komputerem przy drukarce

  Należy uwzględniać ochronę praw autorskich.

 • Stanowiska w Bibliotece

  Pomieszczenia HSB są optymalnae do nauki, czytania, pracy grupowej itp. W obu filiach do dyspozycji są 304 stanowiska. Oprócz tego w obu filiach znajdują się pomieszczenia do pracy grupowej, wyposażone m.in. w urządzenia multimedialne (rzutnik komputerowy, sprzęt do wideokonferencji, multimedialna tablica interaktywna).

  Zittau (klucz do odebrania przy ladzie)

  • pomieszczenie do pracy grupowej (naprzeciw balkonu)
  • pracownia specjalistyczna
  • Pracownia prezentacyjna z 45 miejscami i
  • od godz. 15 pomieszczenie Punktu informacyjnego

  Görlitz

  • pomieszczenie do pracy grupowej
 • Czytanie czasopism

  W obu filiach do dyspozycji jest duża ilość prasy naukowej - częściowo też starsze roczniki – którą można czytać bezpośrednio w bibliotekach lub w pewnym zakresie kopiować ich treści lub zeskanować.

  Czasopisma elektroniczne można znaleźć w elektronicznej bibliotece czasopism (EZB).

 • Opłaty za usługi

  HSB nie przyjmuje gotówki!

  Kartę biblioteczną można załadować przy kasach w stołówce (gotówką lub kartą debetową) lub w foyer stołówki (kartą debetową).

  Z tak doładowaną kartą biblioteczną można w HSB płacić za:

  • Kopiowanie
  • Wypożyczenia międzybiblioteczne
  • przekroczenie terminu zwrotu
  • zgubione lub uszkodzone medium
  • zakup wyeliminowanego medium
 • Kopiowanie, skanowanie i druk

  W obu filiach HSB dostępna jest kserokopiarka i skaner. W Zittau można też drukować z nośnika USB. Za druk tak samo jak za ksero można płacić z kartą biblioteczną. Skanowanie jest bezpłatne. Media można również skanować do pliku pdf, który można sobie zapisać na nośniku USB.

 • Wypożyczanie międzybiblioteczne mediów i artykułów prasowych

  Jeżeli dane medium nie znajduje się w naszym księgozbiorze, można je zamówić (odpłatność 1,50 EUR za zamówienie) przez wypożyczenie międzybiblioteczne z innej biblioteki. Wypożyczania międzybiblioteczne są możliwe też dla artykułów prasowych, których nie ma w naszym księgozbiorze.

  Do końca 2018 roku można bezpłatnie wypożyczać drukowane książki i pełne teksty artykułów z bazy danych Taylor & Francis. Więcej informacji tutaj.

 • Dostęp do Internetu

  Użytkownicy, spoza Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz, mogą skorzystać z dostępu do Internetu w Zittau w kabinie 4 i w Görlitz na stanowisku komputerowym obok drukarki.

  Z WiFi można korzystać przez sieć eduroam, jeżeli użytkownik posiada konto uczelni, która jest członkiem organizacji eduroam.

 • Ważne informacje
  • w HSB zabronione jest wnoszenie toreb i plecaków (w HSB do dyspozycji są zamykane skrytki na bagaż)
  • spożywanie pokarmów i napojów w Bibliotece jest zabronione. Wyjątkiem są napoje w pojemnikach z zakrętką.
  • w przypadku uszkodzenia czy zgubienia medium należy uiścić odpowiednią opłatę. Kwota zależy od ceny medium i opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 EUR.
Kontakt (w jęz. angielskim lub niemieckim)

Zittau
+49 3583 612 3211
hsb(at)hszg.de

Görlitz
+49 3581 374 3221
hsb-gr(at)hszg.de