E-Book des Monats

Selbstregulation im virtuellen Studium : Volitionale Regulation, Lernzeit und Lernstragien in Online-Seminaren

 

 

von Xenia Justus

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Użytkownicy spoza Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz

Nie jest Pan/Pani studentem/studentką, pracownikiem lub naukowcem na Szkole Wyższej Zittau/Görlitz, jednak chciałby Pan/chciałaby Pani/Pani korzystać z usług Biblioteki Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz (HSB)? Nie ma problemu! Poniżej znajdują się wszystkie ważne informacje.

Informacje podstawowe

 • HSB jest naukową biblioteką publiczną

 • HSB ma dwie filie: Zittau i Görlitz

 • Po zarejestrowaniu się można korzystać z obu filii

 • Obie filie są dostępne bez barier

 • Każda z filii znajduje się w jednym budynku ze stołówką studencką, z której mogą korzystać też użytkownicy spoza Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz

Księgozbiór Biblioteki

Główną działalnością HSB jest dostarczanie literatury dla Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz. Dostępna oferta literatury obejmuje następujące kierunki:

 • budowa maszyn, elektrotechnika, energetyka, informatyka

 • ekonomia, języki obce, turystyka

 • nauki społeczne

 • nauki przyrodnicze, ochrona środowiska

 W 2017 roku księgozbiór osiągnął liczbę 300.000 mediów. Tj. 160.000 książek, CD, DVD, dysertacji i czasopism, 30.000 norm i 110.000 e-booków.

Dzięki licencjom użytkownicy mają dostęp do ponad 300 milionów pełnych tekstów (między innymi też norm DIN lub 20.000 czasopism)

Rejestracja

 • jest dla wszystkich bezpłatna i wymaga też żadnych opłat rocznych

 • jest możliwa dla każdego, kto ukończył 16 lat

Wypożyczanie i zwrot mediów

 • w katalogu HSB można zawsze przeszukiwać online

 • okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie (dla mediów podręcznych i czasopism obowiązują szczególne okresy wypożyczenia)

 • wypożyczanie w obu filiach HSB jest bezpłatne. Jeśli medium znajduje w innej filii HSB, można je zamówić i na drugi dzień zostanie ono dostarczone do wybranej filii.

 • media można wypożyczać i oddawać przy ladzie lub przy terminalu samoobsługowym

 • poza godzinami pracy biblioteki media można oddawać, wrzucając je do biblioboksów znajdujących się przed każdą z filii

 • w przypadku przekroczenia terminu zwrotu medium czytelnik ponosi opłatę za opóźnienie zwrotu

Media elektroniczne

Dostęp do mediów elektronicznych możliwy jest w pomieszczeniach HSB na stanowiskach komputerowych przeznaczonych dla użytkowników zewnętrznych:

 • Zittau - kabina 4

 • Görlitz - kabina z komputerem przy drukarce

Należy uwzględniać ochronę praw autorskich.

Stanowiska w Bibliotece

Pomieszczenia HSB są optymalnae do nauki, czytania, pracy grupowej itp. W obu filiach do dyspozycji są 304 stanowiska. Oprócz tego w obu filiach znajdują się pomieszczenia do pracy grupowej, wyposażone m.in. w urządzenia multimedialne (rzutnik komputerowy, sprzęt do wideokonferencji, multimedialna tablica interaktywna).

Zittau (klucz do odebrania przy ladzie)

 • pomieszczenie do pracy grupowej (naprzeciw balkonu)

 • pracownia specjalistyczna

 • Pracownia prezentacyjna z 45 miejscami i

 • od godz. 15 pomieszczenie Punktu informacyjnego

Görlitz

 • pomieszczenie do pracy grupowej

Czytanie czasopism

W obu filiach do dyspozycji jest duża ilość prasy naukowej - częściowo też starsze roczniki – którą można czytać bezpośrednio w bibliotekach lub w pewnym zakresie kopiować ich treści lub zeskanować.

Czasopisma elektroniczne można znaleźć w elektronicznej bibliotece czasopism (EZB).

Opłaty za usługi

HSB nie przyjmuje gotówki!

Kartę biblioteczną można załadować przy kasach w stołówce (gotówką lub kartą debetową) lub w foyer stołówki (kartą debetową).

Z tak doładowaną kartą biblioteczną można w HSB płacić za:

 • Kopiowanie

 • Wypożyczenia międzybiblioteczne

 • przekroczenie terminu zwrotu

 • zgubione lub uszkodzone medium

 • zakup wyeliminowanego medium

Kopiowanie, skanowanie i druk

W obu filiach HSB dostępna jest kserokopiarka i skaner. W Zittau można też drukować z nośnika USB. Za druk tak samo jak za ksero można płacić z kartą biblioteczną. Skanowanie jest bezpłatne. Media można również skanować do pliku pdf, który można sobie zapisać na nośniku USB.

Wypożyczanie międzybiblioteczne mediów i artykułów prasowych

Jeżeli dane medium nie znajduje się w naszym księgozbiorze, można je zamówić (odpłatność 1,50 EUR za zamówienie) przez wypożyczenie międzybiblioteczne z innej biblioteki. Wypożyczania międzybiblioteczne są możliwe też dla artykułów prasowych, których nie ma w naszym księgozbiorze.

Do końca 2018 roku można bezpłatnie wypożyczać drukowane książki i pełne teksty artykułów z bazy danych Taylor & Francis. Więcej informacji tutaj.

Dostęp do Internetu

Użytkownicy, spoza Szkoły Wyższej Zittau/Görlitz, mogą skorzystać z dostępu do Internetu w Zittau w kabinie 4 i w Görlitz na stanowisku komputerowym obok drukarki.

Z WiFi można korzystać przez sieć eduroam, jeżeli użytkownik posiada konto uczelni, która jest członkiem organizacji eduroam.

Ważne informacje

 • w HSB zabronione jest wnoszenie toreb i plecaków (w HSB do dyspozycji są zamykane skrytki na bagaż)

 • spożywanie pokarmów i napojów w Bibliotece jest zabronione. Wyjątkiem są napoje w pojemnikach z zakrętką.

 • w przypadku uszkodzenia czy zgubienia medium należy uiścić odpowiednią opłatę. Kwota zależy od ceny medium i opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 EUR.

Kontakt (w jęz. angielskim lub niemieckim)

Zittau

Görlitz

Telefon

+49 3583 612 3211

+49 3581 374 3221

E-Mail

hsb@hszg.de

hsb-gr@hszg.de

Internet

                        hsb.hszg.de

 

Letzte Änderung: 2. Juni 2020

Öffnungszeiten

HSB eingeschränkt geöffnet ab 4. Mai 2020!

Montag - Freitag

10:00 - 14:00 Uhr

WICHTIGE Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht