E-Book des Monats

Erfolgreich wissenschaftlich arbeiten : Alles, was Studierende wissen sollten

 

 

von Steffen Stock u.a.

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Medientechnik

Unterstützung von Gruppenarbeit - Multimediatafel (ActivPanel)

--česká verze následuje níže --

 

 

Was ist eine Multimediatafel?

Eine Multimediatafel ist ein interaktives Whiteboard und unterstützt die mediengestützte Gruppenarbeit, z.B. wenn mehrere Teammitglieder an Projekten oder Präsentationen arbeiten und gemeinsam, live und für alle gut sichtbar Skizzen, Grafiken, Texte und andere Inhalte entwickeln.

Teams oder auch einzelne Nutzer können darüber hinaus interaktive Webkonferenzen mit anderen Hochschulen oder im Rahmen der angewandten Forschung mit Unternehmen (beispielsweise Dozenten mit Studierenden in Praktikumsbetrieben) halten.

 

Wo kann man die Multimediatafel nutzen?

Jeweils eine Multimediatafel steht im Gruppenarbeitsraum in der Hochschulbibliothek in Zittau und im Gruppenarbeitsraum in der Hochschulbibliothek in Görlitz zur Verfügung.

 

Wie kann man mit der Multimediatafel arbeiten?

Die Multimediatafel steht jedem registrierten Nutzer der HSB zur Verfügung. Eine Reservierung des Gruppenarbeitsraums an der Service-Theke ist jedoch in jedem Fall notwendig.

Dort steht auch ein Whiteboard-Pack (Stift, Funktastatur, Maus, Lautsprecher mit Mikrofon) zur Ausleihe bereit. Für eine effektive Arbeit an der Multimediatafel und zur Schonung dieser bitten wir um die Verwendung des speziellen Stiftes.

Sie erhalten auch eine Anleitung zur Arbeit mit der Multimediatafel für die verschiedenen Anwendungszwecke.

 

Sie haben Fragen? Bitte wenden Sie sich an die MitarbeiterInnen an der Servicetheke.


Nutzungsszenarien:

Lokale Gruppenarbeit und Präsentation mit einem Rechner

Wenn mit einem Rechner gearbeitet werden soll, ist eine Nutzung der Multimediatafel möglich als:

  • interaktives Display zur Arbeit mit MS Office u. a. Tools
  • digitaler Tafel-Ersatz (Whiteboard)
  • Display zur Vergrößerung von Bildschirminhalten eines mitgebrachten Laptops/Tablets


Lokale Gruppenarbeit mit bis zu vier Rechnern (Screen Sharing)

Sollen Ergebnisse/ Bildschirme von mehreren Rechnern gleichzeitig präsentiert werden (Screen Sharing), ist eine gleichzeitige Anbindung von bis zu vier mobilen Rechnern/ Tablets möglich.


Interaktives Arbeiten über das Internet/ Webkonferenzen, Webcasting

Zur standortübergreifenden Zusammen- bzw. Gruppenarbeit kann ein Webkonferenz-System genutzt werden. Dabei ist interaktives Arbeiten in Echtzeit über die Multimediatafel möglich.


Support

Eine komplette Anleitung zu den Multimediatafeln finden Sie in gedruckter Form am jeweiligen Gerät, sowie elektronisch HIER (PDF).

Bei Fragen und Problemen wenden Sie sich an das HSB-Personal.

Bei Fragen zu Webkonferenzen kontaktieren Sie bitte das Zentrum für E-Learning per E-Mail an elearning@hsz.de oder telefonisch unter 03581 374 3340.


Kontakt:

Markéta Siegel

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de


 

 

Podpora skupinové práce - multimediální tabule (ActivPanel)

Co je multimediální tabule?

Multimediální tabule je interaktivní tabule, která podporuje skupinovou práci založenou na mediální technice, např. když několik členů týmu pracuje na projektech a prezentacích a vytváří společně, naživo a pro všechny dobře viditelné nákresy, grafiky, texty a jiné obsahy.

Týmy nebo i jednotliví uživatelé kromě toho můžou vést interaktivní webové konference s jinými vysokými školami nebo v rámci aplikovaného výzkumu s firmami (například docenti se studenty, kteří jsou právě na praktiku ve firmě).

 

Kde lze multimediální tabule využívat?

Na každé pobočce Vysokoškolské knihovny (VŠK) je k dispozici jedna multimediální tabule: ve Skupinové studovně v Zittau a ve Skupinové studovně v Görlitz.

 

Jak lze pracovat s multimediální tabulí?

Multimediální tabule je k dispozici každému registrovanému uživateli VŠK. V každém případě je nutné rezervovat si Skupinovou studovnu u výpůjčního pultu.

Tam je připraven k vypůjčení také whiteboard-set (pero, bezdrátová klávesnice a myš, reproduktor s mikrofonem). Pro efektivní práci s multimediální tabulí a šetrné zacházení prosíme o užívání speciálního pera.

Dostanete také návod k práci s multimediální tabulí pro nejrůznější účely použití.

Máte dotazy? Obraťte se prosím na personál u výpůjčního pultu.


Scénáře využití:

Místní skupinová práce a prezentace s vlastním počítačem

Pokud chcete pracovat s počítačem, je možné využít multimediální tabuli jako:

  • interaktivní display k práci s MS Office a dalšími nástroji
  • digitální náhrada tabule (whiteboard)
  • display k zvětšení obsahů monitoru z vlastního notebooku/tabletu


Místní skupinová práce s až 4 počítači (screen sharing)

Pokud mají být prezentovány výsledky/ obrazovky více počítačů současně (screen sharing), lze připojit současně až 4 notebooky/ jiná mobilní zařízení.


Interaktivní práce přes internet/ webové konference, webcasting

Ke spolupráci mezi různými stanovišti popř. skupinové práci lze využít webkonferenční systém. S multimediální tabulí lze pracovat interaktivně a současně z různých stanovišť.


Podpora

Kompletní návod k multimediálním tabulím najdete v tištěné podobě přímo u daného přístroje v knihovně a elektronicky zde (v němčině).

Pokud máte dotazy, obraťte se prosím na personál knihovny.

Pokud máte dotazy k webové konferenci, kontaktujte prosím Centrum pro e-learning: E-Mail elearning@hsz.de, tel.: +493581 374 3340.

 

 


Kontakt:

Markéta Siegel

projektová pracovnice

E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de

Marketa.Peluchova@hszg.de

Letzte Änderung:17. Januar 2020

Bitte beachten!

Zusätzliche Öffnungzeiten

An folgenden drei Sonnabenden ist die HSB an beiden Standorten von 10.00 - 16.00 Uhr geöffnet:

25.1., 1.2., 8.2.2020

weitere Informationen

Öffnungszeiten

Montag - Freitag

09:00 - 20:00 Uhr

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht