E-Book des Monats

Klima und Umweltpolitik

 

 

von Ulrich Ranke

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Hochschulbibliothek Neuigkeiten

Bibliotheksprojekt taucht in virtuellen Lernraum ein

21. Jun. 2017
Foto: HSZG

Foto: HSZG

--česká verze následuje níže--

Vom 22. bis 24. Mai 2017 trafen sich zehn Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Partnerbibliotheken Chemnitz, Liberec, Pilsen und Zittau/Görlitz im Rahmen einer Projekt-Praxiswoche zum Thema „Virtueller Lernraum“. Gastgeber der Praxiswoche waren zum einen die Wissenschaftliche Bezirksbibliothek und die Universitätsbibliothek in Liberec, zum anderen die Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz am Standort Görlitz.

Ziel der Praxiswoche war die Erarbeitung von Ansätzen für deutsch-tschechische Module zur Verbesserung der Informationskompetenz auf virtuellen Plattformen. Die Module werden im Projekt durch die Projektpartner gemeinsam ausgearbeitet und sollen die jeweiligen Bibliotheksnutzer in die Lage versetzen, die verfügbaren Medien und Dienstleistungen der beteiligten Bibliotheken besser kennen zu lernen bzw. recherchieren und nutzen zu können. Im Vorfeld der Praxiswoche wurde bereits durch die Projektpartner erkannt, dass dazu nicht nur eine Beseitigung der Sprachbarrieren, sondern auch eine Optimierung der Kommunikation der jeweiligen Bibliothek mit ihren Nutzern auf dem Feld der Informationskompetenz (Finden, Bearbeiten, Auswerten benötigter Informationen) zielführend ist.

Die Teilnehmer lernten zunächst die gastgebenden Institutionen kennen und analysierten dabei unter anderem, wie Informationskompetenz (IK) vermittelt wird und welche technische Ausstattung dafür vor Ort und im Bereich E-Learning genutzt wird. Das E-Learning, das dem Virtuellen Lernraum zuzuordnen ist, nimmt an Bedeutung zu und muss von den Bibliotheken zur Qualifizierung ihrer Nutzerinnen und Nutzer konsequent aufgebaut bzw. verstärkt werden. Deshalb richteten die Bibliothekarinnen und Bibliothekare in Workshops den Fokus auf die Vermittlung der IK mithilfe von E-Learning-Kursen. In zwei Gruppen entwarfen sie systematisch E-Learning-Möglichkeiten der IK-Vermittlung für Studierende und für Lehrende, die sie zum Abschluss der Praxiswoche allen Projektpartnern in einer einstündigen Webkonferenz vorstellten.

Nun gilt es die Ansätze zu Informationskompetenzmodulen bzw. –kursen auszubauen und diese als Ergebnis des Projektes digital zu implementieren bzw. in gedruckter Form bereitzustellen.

 

Abgerundet wurde die Praxiswoche durch weitere Einblicke in die Bibliotheksarbeit der Gastgeber sowie durch jeweils ein Rahmen-Abendprogramm in Liberec und Görlitz, unter anderem mit einer Führung in der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften in Görlitz.

 

Fotos: HSZG


Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Peluchova@hszg.de

 


 

Knihovnický projekt vstupuje do virtuálního prostoru učení

 

Od 22. do 24. května 2017 se setkalo deset knihovníků partnerských knihoven z Chemnitz, Liberce, Plzně a Zittau/Görlitz v rámci projektového studijního pobytu na téma „Virtuální prostor učení“. Organizátory studijního pobytu a hostiteli byly: Krajská vědecká knihovna v Liberci, Univerzitní knihovna v Liberci a Vysokoškolská knihovna Zittau/Görlitz v pobočce knihovny v Görlitz.

Cílem studijního pobytu bylo zpracování nápadů na česko-německé moduly pro vylepšení informačního vzdělávání na virtuálních platformách. Moduly vypracují projektoví partneři v projektu společně a pomůžou tak uživatelům knihoven, lépe poznat dostupná média a služby zúčastněných knihoven, popř. zkvalitnit jejich rešerši a využití. Již před studijním pobytem projektoví partneři pochopili, že k tomu nepostačí pouze odstranění jazykových bariér, ale že je nutná také optimalizace vzájemné komunikace mezi knihovnou a jejími uživateli na poli informačního vzdělávání (nalézt, zpracovat, vyhodnotit potřebné informace).

Účastníci se nejdříve seznámili s hostitelskými institucemi, přičemž mezi jiným analyzovali, jak je zprostředkováváno informační vzdělávání a jaké technické zařízení využívají knihovny v oblasti e-learningu. E-learning, který se řadí k virtuálnímu prostoru učení, nabírá na významu a knihovny ho proto musí důsledně rozbudovat a posílit, pokud chtějí dále kvalifikovat své uživatele. Z tohoto důvodu se knihovníci při workshopech zaměřili na zprostředkování informační gramotnosti za pomocí e-learningových kurzů. Ve dvou skupinách navrhli systematicky e-learningové možnosti k předání informačních kompetencí pro studenty a docenty. Tyto pak na závěr studijního týdne představili za pomocí hodinové webové konference všem projektových partnerům.

Nyní je potřeba tyto nápady k modulům popř. kurzům informačního vzdělávání rozpracovat a digitálně je implementovat jako výsledky projektu a dát je k dispozici také v tištěné podobě.

Program studijního týdne byl doplněn o další náhledy do práce knihovníka v hostitelských knihovnách a o rámcový večerní program v Liberci a Görlitz, mimo jiné taky prohlídkou Hornolužické knihovny věd v Görlitz.

 

Fotografie: VŠ ZG


Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektová pracovnice

E-mail:  Marketa.Peluchova@hszg.de

 

 

Letzte Änderung:19. August 2019

Bitte beachten!

Öffnungszeiten im Sommer

Mo, 22.7. - Fr, 4.10.2019

Mo, Mi - Fr  

10.00 - 15.00 Uhr

Di 

10.00 - 18.00 Uhr

 

ab Mo, 7.10.2019  

9.00 - 20.00 Uhr

 

ACHTUNG!

- Am 26. September 2019 ist

die Bibliothek an beiden

Standorten geschlossen.

- Am 2. Oktober 2019 öffnet

die Bibliothek in Görlitz

und Zittau 11.00 Uhr.

Öffnungszeiten

Montag - Freitag

09:00 - 20:00 Uhr

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht