E-Book des Monats

Der UNI-Coach : So kommst du entspannt, motiviert und erfolgreich durch dein Studium

 

 

von Martin Sutoris

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Hochschulbibliothek Neuigkeiten

Projektkonsortium betritt Neuland

12. Apr. 2017

--česká verze následuje níže--

Am 29.03.2017 fanden sich im Rahmen des Projektes „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“ über 30 Teilnehmer der Partnerbibliotheken zum Workshop „Konsortiale Beschaffung von E-Medien; Fernleihe und Semesterapparate“ in der Zittauer Hochschulbibliothek ein. Das Workshop-Thema entspricht gleichzeitig einem der fünf Meilensteine des Projektes. Ziel ist es, dass die Partnerbibliotheken als Konsortium neue E-Medien anschaffen, auf die die Nutzer der beteiligten Bibliotheken grenzüberschreitend zugreifen können. Darüber hinaus sollen Möglichkeiten geschaffen bzw. verbessert werden, damit die Nutzer auch Printmedien über eine grenzübergreifende Fernleihe ausleihen können. Ein weiteres Thema ist die bedarfsweise Einrichtung thematischer Semesterapparate zur Unterstützung der Lehre.

Zu Beginn des Workshops stellten Fachvertreter der Firmen Missing Link und EBSCO zunächst grundsätzliche Herangehensweisen und Modelle zur E-Book-Beschaffung vor. In der anschließenden Diskussion wurden Fragen des konsortialen Erwerbs bzw. des grenzüberschreitenden Zugriffs auf E-Medien erörtert und mögliche Verhandlungsstrategien abgeleitet. Dabei wurde noch einmal der Innovationsgehalt dieses Projektteils deutlich. Die Partner stimmten daraufhin das weitere Vorgehen ab, um zeitnah Beschaffungsoptionen einholen, bewerten und letztlich realisieren zu können.

In der Beratung zur grenzübergreifenden Fernleihe stand der Entwurf einer gemeinsamen Vereinbarung über die Fernleihbedingungen zwischen den Partnern im Mittelpunkt. Darüber hinaus waren sich alle einig, die Kommunikation auf den Webseiten zu verbessern, um bei den Nutzern der einzelnen Bibliotheken eine höhere Aufmerksamkeit für die Angebote der Partner zu erreichen. Durch dreisprachige Recherchemöglichkeiten in den Katalogsystemen (Deutsch, Tschechisch, Englisch) sollen weitere Sprachbarrieren abgebaut werden.

Dem Beispiel des bereits zwischen der UB Pilsen und der UB Chemnitz erfolgreich etablierten Semesterapparates im Bereich Germanistik könnten weitere Projektpartner folgen. Entsprechende Bedarfe seitens der Hochschulen sollen dazu evaluiert werden.

In der abschließenden Diskussion wurden im Rahmen des Projektmanagements die Ecktermine der geplanten Veranstaltungen sowie Aufgaben und Verantwortlichkeiten der einzelnen Partner erörtert. So wird es bereits im Mai zwei weitere Projektveranstaltungen geben. Am 09.05. findet eine Veranstaltung zur Informationskompetenz für Studierende und Nachwuchswissenschaftler „Lernraum trifft Excellence“ in Chemnitz im Rahmen der Europawoche statt.

Vom 22. bis 24.05. gestaltet die Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz gemeinsam mit den Liberecer Projektpartnern eine Praxiswoche für die Bibliotheksmitarbeiter zum Thema „Lernraumstrategien“ in Liberec und Görlitz.

 

Foto: HSZG, M. Pěluchová


 

Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Peluchova@hszg.de

 


 

Projektové konsorcium vkračuje na neprobádané území

 

29.03.2017 se v rámci projektu „Prostor učení – knihovnická informační platforma“ sešlo přes 30 účastníků z partnerských knihoven při workshopu „Konsorční pořízení elektronických médií (EIZ); meziknihovní výpůjční služba (MVS) a semestrální aparáty“ v žitavské Vysokoškolské knihovně. Téma workshopu zároveň označuje jeden z pěti milníků projektu. Je naplánováno, že partnerské knihovny jako konsorcium pořídí nová elektronická média, která budou dostupná všem uživatelům zúčastněných knihoven. K tomu má být navíc vytvořena popř. vylepšena možnost vypůjčit si tištěná média díky přeshraniční MVS. Dalším tématem je případné založení tématických semestrálních aparátů na podporu výuky.

Na začátku workshopu nejdříve představili odborní zástupci firem Missing Link a EBSCO základní postupy a modely pořizování EIZ. V následující diskuzi byly zodpovězeny otázky konsorčního nákupu popř. přeshraničního přístupu k EIZ a také odvozeny možné obchodní strategie. Přitom byl opět zdůrazněn inovativní obsah této části projektu. Partneři se dohodli na dalším postupu, aby mohli co nejdříve získat, posoudit a nakonec zrealizovat možnost pořízení EIZ.

Při poradě k přeshraniční MVS stál v centru návrh společné dohody podmínek MVS mezi partnery. Mimo to byli všichni za jedno, že je potřeba vylepšit komunikaci na webových stránkách, aby se uživatelé jednotlivých knihoven snáze dozvěděli o nabídkách partnerů. Díky trojjazyčným možnostem rešerše v katalozích (česky, německy, anglicky) mají být odstraněny jazykové bariéry.

Projektoví partneři mají následovat příkladu úspěšně zrealizovaného semestrálního aparátu v oboru germanistiky mezi univerzitní knihovnou v Plzni a v Chemnitz. K tomuto účelu mají být evaluovány odpovídající potřeby ze stran vysokých škol.

V závěrečné diskuzi v rámci projektového managementu byly stanoveny termíny plánovaných akcí a také úlohy a zodpovědnosti jednotlivých partnerů. Již v květnu budou následovat další dvě projektové akce. 09. května se bude konat akce k informačnímu vzdělávání pro studenty a mladé vědce „Prostor učení a excelence“ v Chemnitz v rámci Evropského týdne.

Od 22. do 24.05. pořádá Vysokoškolská knihovna Zittau/Görlitz společně s libereckými partnery studijní pobyt pro zaměstnance knihoven na téma „Strategie prostoru učení“ v Liberci a Görlitz.

 

Fotografie: HSZG


Kontakt

 

Markéta Pěluchová

Projektová pracovnice

E-mail: Marketa.Peluchova@hszg.de

Letzte Änderung: 2. Oktober 2019

Öffnungszeiten

Montag - Freitag

09:00 - 20:00 Uhr

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht