E-Book des Monats

Weltgesellschaft verstehen Eine internationale, rekonstruktive Studie zu Perspektiven junger Menschen

 

 

von Susanne Krogull

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Hochschulbibliothek Neuigkeiten

Innovatives Webinar beeindruckt – HSB als Pionier

11. Jun. 2018
Foto HSZG

Foto HSZG

--česká verze následuje níže--

 

Die fünf Partnerbibliotheken des Projektes „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“ - die HSB Zittau/Görlitz, die Universitätsbibliothek der TU Chemnitz, der TU in Liberec und der Westböhmischen Universität in Pilsen, sowie die Wissenschaftliche Bezirksbibliothek in Liberec – beschlossen, das im Projekt geplante Seminar zur Steigerung der Informationskompetenz der Nutzer auf eine neue Ebene zu heben und es am 25. April 2018 als eine webbasierte Veranstaltung zwischen allen Standorten durchzuführen. Konzeption und Moderation des innovativen Webinars lagen in der Verantwortung der HSB Zittau/Görlitz in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für E-Learning (ZfE).

In Zittau, Görlitz, Liberec und Chemnitz wurden dank europäischer Projektmittel interaktive Multimediatafeln und Konferenztechnik angeschafft, um für die Nutzer der beteiligten Bibliotheken einen optimalen, modernen und grenzüberschreitenden Lernraum auf- und auszubauen, der den Ansprüchen des digitalisierten Zeitalters entspricht.

 Foto Wissenschaftliche Bezirksbibliothek

Mit dieser Technik wurden den dutzenden Teilnehmern in beiden Ländern in einer interaktiven Live-Übertragung vor allem Medien (E-Books und Datenbanken) und Dienstleistungen (vor allem kostenlose Fernleihe) und die Zugriffsmöglichkeiten in diesem Lernraum vorgestellt. Daraus ergaben sich insbesondere für die teilnehmenden Studenten überraschende wertvolle Einblicke in die grenzübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten. Besondere Aufmerksamkeit erregten die an den Multimediatafeln live demonstrierten Nutzungsszenarien der lokalen Gruppenarbeit sowie der webbasierten Zusammenarbeit, wie das Feedback der beeindruckten Teilnehmenden zeigte.

Mit dieser Art des Seminars wagten es die Projektbibliotheken, einen neuen Weg zu beschreiten – und diese Pionierleistung hat sich gelohnt. Die Teilnehmer konnten sich in gewohnter Atmosphäre an ihren Standorten persönlich überzeugen, welche Mehrwerte die Kooperation und der gemeinsame Lernraum der Partnerbibliotheken für Studium, Lehre und Forschung bietet. Durch die webbasierte Durchführung des Seminars konnten zudem lange An- und Abfahrten, entsprechende Reisekosten und Sprachbarrieren im Gastland vermieden werden.

Die persönlichen Treffen der Projektpartner bleiben natürlich ein wesentlicher Teil des Projektes „Lernraum“ und der weitergehenden Kooperationen. Jedoch kann auch bei künftigen interaktiv angelegten Veranstaltungen, die sich an ein breites Publikum an entfernten Standorten wenden, ein webbasiertes Treffen zu einer idealen Lösung werden. Manche von den beteiligten Partnerbibliotheken können nun ein guter Stützpunkt für ähnliche Aktivitäten werden, oder zumindest eine kompetente Beratungsstelle für diejenigen interessierten Einrichtungen darstellen, die ein grenzübergreifendes Projekt realisieren.

 

Foto: HSZG

 

 

Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Peluchova@hszg.de


 

Inovativní webinář dělá dojem - VŠK je průkopníkem

 

Překvapivé vhledy ve webovém semináři „Prostor učení“ mezi pěti knihovnami

 

Pět partnerských knihoven projektu „Prostor učení – knihovnická informační platforma“ – Vysokoškolská knihovna Zittau/Görlitz, Univerzitní knihovny TU Chemnitz, TU Liberec a Západočeské univerzity v Plzni, a také Krajská vědecká knihovna v Liberci – se rozhodlo, pozvednout plánovaný seminář k posílení informační vzdělanosti uživatelů na novou úroveň a uskutečnit ho dne 25. dubna 2018 formou webináře mezi všemi stanovišti. Za koncepci a moderaci inovativního webináře byla zodpovědná Vysokoškolská knihovna (VŠK) Zittau/ Görlitz ve spolupráci s Centrem pro E-Learning.  

V Zittau, Görlitz, Liberci a Chemnitz byly díky evropským projektovým prostředkům nakoupeny interaktivní multimediální tabule a konferenční technika, která má napomoci k vytvoření a rozšíření optimálního, moderního a přeshraničního prostoru učení pro uživatele zúčastněných knihoven tak, aby tento prostor učení odpovídal nárokům digitálního věku.

Ve více než dvouhodinovém webináři byly desítkám externích, popř. zahraničních účastníků, v rámci interaktivního přenosu na živo představena především média (e-knihy a databáze) a služby (především bezplatná mezinárodní meziknihovní výpůjční služba), ale také možnosti přístupů v tomto prostoru učení. Díky tomu mohli obzvláště zúčastnění studenti nahlédnout na hodnotné přeshraniční možnosti využití. Soudě podle reakcí účastníků (v němčině), udělaly dojem obzvláště scénáře využití místní skupinové práce, ale také webové spolupráce, které byly na živo demonstrovány na multimediálních tabulích.

Touto formou semináře se partnerské knihovny odvážily jít novou cestou - a tento průkopnický výkon se vyplatil. Účastníci se mohli přesvědčit ve známém prostředí svých knihoven osobně, jaké výhody přináší kooperace a společný prostor učení partnerských knihoven pro studium, výuku a výzkum. Díky webovému provedení semináře si také všichni ušetřili dlouhou cestu a tím cestovní výdaje, a vyhnuli se i jazykovým bariérám v hostitelské zemi.

Osobní setkání projektových partnerů zůstanou samozřejmě důležitou součástí projektu „Prostor učení“ a i následujících kooperací. Webová setkání interaktivně orientovaných akcí se však do budoucna mohou stát ideálním řešením tam, kde se pořadatelé obrací na širokou veřejnost na vzdálených stanovištích. Některé ze zúčastněných partnerských knihoven se mohou stát dobrým opěrným bodem pro podobné aktivity nebo přinejmenším představovat kompetentní poradenské místo pro zainteresovaná zařízení, která realizují přeshraniční projekt.


Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektová pracovnice

E-mail:  Marketa.Peluchova@hszg.de

Letzte Änderung:24. Februar 2020

Bitte beachten!

Am Mittwoch, den 4. März 2020 öffnet die HSB an beiden Standorten 11.00 Uhr.

Bitte beachten!

Öffnungszeiten in der vorlesungsfreien Zeit

  

17.02. - 6.3.2020

Mo, Mi, Fr 

10.00 - 15.00 Uhr

Di, Do        

10.00 - 18.00 Uhr

 

ab Mo, 9.3.2020  

9.00 - 20.00 Uhr

 

 

Öffnungszeiten

Montag - Freitag

09:00 - 20:00 Uhr

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht