E-Book des Monats

Der UNI-Coach : So kommst du entspannt, motiviert und erfolgreich durch dein Studium

 

 

von Martin Sutoris

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Hochschulbibliothek Neuigkeiten

Erfolg(t)!

12. Dez. 2018
Foto: Wissenschaftliche Bezirksbibliothek Liberec

Foto: Wissenschaftliche Bezirksbibliothek Liberec

--česká verze následuje níže--

 

Mit dem Jahresende werden wir in der HSB nicht nur das Jahr 2018, sondern auch unser Projekt „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“ verabschieden. Wir können dies allerdings mit leichtem Herzen tun, da wir mit unserem Projekt viele Erfolge feiern konnten und für unsere Nutzer eine ganze Reihe an nachhaltigen Angeboten und Dienstleistungen weiterhin zur Verfügung stehen werden.

 

1.       Übersichtliche Informationsplattform:

Die Nutzer aller beteiligten Partnerbibliotheken können in unserer gemeinsamen Informationsplattform die wichtigen Informationen über die Projektangebote und -ergebnisse finden. Die Nutzer können sogar in den Volltextservern aller Projektpartner recherchieren, oder sich über andere Dienstleistungen der Bibliotheken informieren.


2.       Bessere Informationskompetenz, auch für Nicht-Hochschulmitglieder („Externe“)

Dank unseres Informationskompetenzmoduls kann jeder Nutzer seine Informationskompetenz aufbauen bzw. stärken und dadurch besser mit Recherchen sowie der Bearbeitung und Bewertung der Informationen sowie den verfügbaren Medien umgehen.

Bevor man sich mit Informationen und Medien beschäftigen kann, muss man zuerst wissen, wie man sich in der HSB orientieren kann: für diejenigen, die nicht an der HSZG angemeldet sind, haben wir deswegen eine spezielle Rubrik vorbereitet, die ihnen hilft, sich in der HSB auszukennen.

3.       E-Books sowie Fernleihen aus Tschechien

Über unseren Online-Katalog oder die Informationsplattform können unsere Nutzer weiterhin bis Ende Juli 2019 an den großen Pool an E-Books von Taylor & Francis zugreifen. In den ausgewählten Themenbereichen handelt es sich um mehr als 6.500 E-Books. Die meistgenutzten werden später in unseren Bestand übergehen und damit dauerhaft über den Katalog verfügbar sein.

Auch nach dem Projektabschluss ermöglichen wir in bereits bewährter Weise, dass sich unsere Nutzer über eine kostenlose grenzübergreifende Fernleihe Bücher aus einer der tschechischen Partnerbibliotheken ausleihen können.

4.       Digitalisierung durch Medientechnik

Spannende Möglichkeiten bieten die im Projekt angeschafften Multimediatafeln, die sowohl standort- sowie länderübergreifende virtuelle Zusammenarbeit, als auch lokale Einzel- und Gruppenarbeit in den Räumen der HSB ermöglichen.

5.       Abschlusspublikation für Interessierte

Wir möchten denjenigen, die selbst ein internationales Projekt realisieren möchten, mit unseren Erfahrungen und Kenntnissen unterstützen. Zu diesem Zweck haben wir gemeinsam eine projektbegleitende Abschlusspublikation verfasst, in der man alles von der Planung, über die Durchführung bis zum Abschluss unseres Projektes erfahren kann. Zum Nachschauen und Inspirieren gibt es sie auf unserer Informationsplattform als Open-Access-Source.


 


Kontakt:

HSB-Team

 

 

Úspěch! Projekt Prostor učení krátce před ukončením

 

Krátký vhled do projektových výsledků a na jejich udržitelnost

 

Na konci roku se bude Vysokoškolská knihovna (VŠK) loučit nejen s rokem 2018, ale také s naším projektem Prostor učení – Knihovnická informační platforma. Můžeme to však učinit s lehkým srdcem, protože jsme v projektu dosáhli mnoha úspěchů, a i po ukončení projektu budou mít naši uživatelé přístup k celé řadě trvalých nabídek a služeb.

1.       Přehledná informační platforma:

Uživatelé všech zúčastněných partnerských knihoven mohou nalézt důležité informace o projektových nabídkách a výsledcích v naší společné Knihovnické informační platformě. Uživatelé mohou dokonce vyhledávat na serverech plných textů všech projektových partnerů, nebo se informovat o dalších službách knihoven.

2.       Lepší informační vzdělávání, také pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni na Vysoké škole Zi/Gr

Díky našemu Modulu informačního vzdělávání může každý uživatel vybudovat nebo posílit svou informační gramotnost, a tím lépe zacházet s rešerší, zpracováním a hodnocením informací, jakož i s dostupnými médii.

Než se ale člověk začne zabývat informacemi a médii, musí se nejdřív dozvědět, jak se zorientovat ve VŠK: pro ty, kteří nejsou zapsáni na VŠ Zi/Gr, jsme proto připravili speciální rubriku, která jim pomůže se ve VŠK vyznat.

3.       E-knihy a meziknihovní výpůjční služba z Česka

Přes náš online katalog nebo přes Informační platformu mají naši uživatelé dále až do konce července 2019 přístup k velkému souboru e-knih od nakladatele Taylor & Francis. Ve vybraných tematických oblastech se tak jedná až o 6.500 e-knih. Ty nejvíce využívané poté přejdou do našeho fondu a tím budou trvale přístupné v katalogu.

I po ukončení projektu umožňujeme v již vyzkoušené formě, že si naši uživatele mohou přes bezplatnou mezinárodní meziknihovní výpůjční službu vypůjčovat knihy od našich českých partnerských knihoven.

4.       Digitalizace díky mediální technice

Zajímavé možnosti nabízí v projektu pořízené multimediální tabule, které umožňují nejen virtuální práci, která vychází zpoza lokálního nebo i národního rámce, ale podporuje i lokální práci jednotlivců a skupin v prostorách VŠK.

5.       Závěrečná publikace pro zájemce

Rádi bychom podpořili ty, kteří chtějí sami realizovat mezinárodní projekt, našimi zkušenostmi a vědomostmi. K tomuto účelu jsme společně sepsali závěrečnou publikaci, která mapuje průběh projektu, a lze v ní nalézt vše od plánování, přes realizaci až po ukončení našeho projektu. K náhledu a inspiraci ji lze nalézt na naší Informační platformě jako otevřený zdroj (Open Access).


 Kontakt

HSB-Team

Letzte Änderung: 2. Oktober 2019

Öffnungszeiten

Montag - Freitag

09:00 - 20:00 Uhr

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht