E-Book des Monats

Klima und Umweltpolitik

 

 

von Ulrich Ranke

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Hochschulbibliothek Neuigkeiten

Bibliotheken unterstützen Open Access

24. Okt. 2017
Foto: HSZG

Foto: HSZG

--česká verze následuje níže--

 

Einer der Meilensteine des deutsch-tschechischen Projektes „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“ ist die Unterstützung der weltweiten Initiative „Open Access“, also des offenen Zugangs zu wissenschaftlichen Publikationen. Die frei zugänglichen Ergebnisse der Forschung und Wissenschaft sollen helfen, die neuen Erkenntnisse effizienter, unbeschränkt und entgeltfrei in die Welt weiterzuverbreiten. 

Bei einem Workshop am 26.09. in Liberec stellten die Universitätsbibliotheken der TU Chemnitz, der TU Liberec und der Westböhmischen Universität in Pilsen am eigenen Beispiel anschaulich dar, wie Universitäten mittlerweile den Leitgedanken, der von der Budapester Open Access Initiative und der später darauf aufbauenden Berliner Erklärung definiert wurde, bereits integriert haben. So werden Forscher zu den Möglichkeiten des Open Access-Publizierens informiert und angeleitet, wird die nötige Infrastruktur aufgebaut und stellen die Universitäten über entsprechende Fonds auch finanzielle Unterstützung bereit. Die Universitätsbibliotheken haben dabei eine wichtige Rolle als Dienstleister eingenommen.

Auch an der Hochschule Zittau/Görlitz nimmt das Open Access-Publizieren eine immer wichtigere Stellung ein. Während einige Forscher teilweise schon seit längerem Open Access publizieren, sehen sich weitere mit dem Thema insbesondere im Kontext öffentlicher Förderrichtlinien konfrontiert. Die bereits im Vorfeld des Workshops aufgeworfene Frage, inwieweit die Hochschulbibliothek die Forscher an der Hochschule Zittau/Görlitz unterstützen kann, bekam in Liberec Nachdruck.

Entsprechend werden Mitarbeiter der HSB an weiteren Veranstaltungen der übrigen Projektpartner, wie beispielsweise am 26. und 27.10.17 im Rahmen der Open Access Week an der Westböhmischen Universität in Pilzen, teilnehmen. Ziel wird sein, Know-how bei den erfahreneren Partnern zu sammeln, daraufhin an der Hochschule Zittau/Görlitz weiter für den Open-Access-Gedanken zu sensibilisieren und ggf. Handlungsempfehlungen für eine Open Access-Strategie und Unterstützungsangebote der HSB abzuleiten.


Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Peluchova@hszg.de

 

 

 

Knihovny podporují Open Access

 

Česko-německé konsorcium se setkalo v Liberci a diskutovalo na téma publikování v Open Access a o roli knihoven

 

Jedním z milníků česko-německého projektu Prostor učení – Knihovnická informační platforma je podpora celosvětové iniciativy Open Access, čili otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Volně dostupné výsledky bádání a vědy mají pomoci efektivněji, neomezeně a bezplatně rozšiřovat ve světě nové poznatky.

Při workshopu, který se konal 26.09. v Liberci, názorně představily univerzitní knihovny TU Chemnitz, TU v Liberci a Západočeské univerzity v Plzni na vlastním příkladu, jak univerzity v součastnosti integrovaly hlavní myšlenky tohoto hnutí, které bylo definováno pomocí Budapešťské iniciativy otevřeného přístupu a na ni navazující Berlínskou deklarací. Vědečtí pracovníci jsou vedeni a informováni o možnostech publikování v otevřeném přístupu, je pro ně vybudována potřebná infrastruktura a univerzity jsou schopné přes různé fondy vypomoci i finančně. Univerzitní knihovny přitom na sebe vzali důležitou roli poskytovatele služby Open Access.

Také na Vysoké škole Zittau/Görlitz zaujímá publikování v otevřeném přístupu stále významnější postavení. Zatímco někteří vědečtí pracovníci částečně již delší dobu v Open Access publikují, cítí se jiní konfrontováni s tímto tématem obzvláště v kontextu veřejných dotačních směrnic. Otázka, která se nabízela již před worshopem, do jaké míry může Vysokoškolská knihovna podporovat vědecké pracovníky na Vysoké škole Zittau/Görlitz, získala v Liberci na důležitosti.

Odpovídajícím způsobem se pracovníci Vysokoškolské knihovny budou účastnit dalších akcí ostatních projektových partnerů, jako například semináře k Open Access, který se koná 26. a 27.10.2017 v rámci Týdne otevřeného přístupu na Západočeské univerzitě v Plzni. Cílem bude, nasbírat know how zkušenějších partnerů, na jejichž základě bude myšlenka Open Access na Vysoké škole Zittau/Görlitz hlouběji tematizována, a v budoucnu popřípadě odvodit doporučení postupu pro vlastní Open Access strategii a nabídku podpory ze strany Vysokoškolské knihovny.


Kontakt:

Markéta Pěluchová

Projektová pracovnice

E-mail:  Marketa.Peluchova@hszg.de

Letzte Änderung:19. August 2019

Bitte beachten!

Öffnungszeiten im Sommer

Mo, 22.7. - Fr, 4.10.2019

Mo, Mi - Fr  

10.00 - 15.00 Uhr

Di 

10.00 - 18.00 Uhr

 

ab Mo, 7.10.2019  

9.00 - 20.00 Uhr

 

ACHTUNG!

- Am 26. September 2019 ist

die Bibliothek an beiden

Standorten geschlossen.

- Am 2. Oktober 2019 öffnet

die Bibliothek in Görlitz

und Zittau 11.00 Uhr.

Öffnungszeiten

Montag - Freitag

09:00 - 20:00 Uhr

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht