E-Book des Monats

Der UNI-Coach : So kommst du entspannt, motiviert und erfolgreich durch dein Studium

 

 

von Martin Sutoris

 

 

 Link zum E-Book

 

 

 

Hochschulbibliothek Neuigkeiten

Bibliothekarische Open Access Week in Pilsen

27. Nov. 2018
Foto: HSZG

Foto: HSZG

--česká verze následuje níže--

Vom 23.-25. Oktober 2018 veranstaltete die Universitätsbibliothek der Westböhmischen Universität (WBU) in Pilsen eine Praxiswoche für Bibliothekare im Rahmen der internationalen Open Access Week und des Projektes „Lernraum- Bibliothekarische Informationsplattform“.

Ziel dieser Veranstaltung war, die Bibliothekare der Projektpartner zum Thema Open-Access-Publizieren weiter zu sensibilisieren und über konkrete praktische Probleme zu diskutieren. Initial trugen die Kolleginnen und Kollegen aus Pilsen vor, wie Open-Access-Publizieren an der WBU für die Forscher und Wissenschaftler organisiert, durchgeführt und betreut wird. Dabei wurde auch das Repositorium der WBU, die Digitale Bibliothek, mit ihren Funktionalitäten vorgestellt. Thematisiert wurde auch, anhand welcher Merkmale professionelle E-Zeitschriften von sogenannten Raubzeitschriften unterschieden werden können. Die Teilnehmer konnten an praktischen Beispielen selbst testen, inwieweit sie im Stande sind, betrügerische bzw. seriöse Anbieter zu erkennen.
Außerdem erfuhren die beteiligten Bibliothekare, wie der Open-Access-Gedanken institutionell unterstützt wird, wie heutzutage die Wissenschaft anhand der Bibliometrie bewertet wird und wie deren Ergebnisse die Wissenschaftler beim Publizieren beeinflussen. Die Teilnehmer tauschten sich rege darüber aus, wie diese Problematik in ihren Bibliotheken behandelt wird, und konnten sich gegenseitig durch neue Methodiken inspirieren lassen.

Das fachliche Programm wurde durch Besichtigungen mehrerer Pilsner Bibliotheken ergänzt. Die Bibliothekare erfuhren, wodurch sich die sogenannte Ausländische Bibliothek der Wissenschaftlichen Bibliothek Pilsen, die Pädagogische Bibliothek oder auch die Philosophische und juristische Bibliothek sowie die Bibliothek des Westböhmischen Museums auszeichnen und welche Herausforderungen diese gegenwärtig bestehen.

 Kontakt:

Markéta Siegel

Projektmitarbeiterin

E-Mail: Marketa.Siegel@hszg.de


 

 

Knihovnický Open Access Week v Plzni

Jak mohou knihovníci podpořit vědce v publikování v Open Access režimu

 

Od 23. do 25. října 2018 organizovala Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) studijní stáž pro knihovníky v rámci mezinárodního týdne Open Access (OA) a projektu Prostor učení – Knihovnická informační platforma.

Cílem této akce bylo, do větší hloubky senzibilizovat knihovníky projektových partnerů k tématu publikování v OA režimu a diskutovat o konkrétních praktických problémech. Na začátek přednesli kolegové z Plzně, jak je OA publikování zorganizováno, realizováno a spravováno pro vědce a badatele na ZČU. Přitom představili také repositář ZČU, Digitální knihovnu, včetně jejích funkcí. Kromě jiného bylo také tématem, za pomocí jakých znaků lze rozeznat profesionální e-journály od tzv. predátorských časopisů. Účastníci si mohli na praktických příkladech sami otestovat, do jaké míry jsou schopni tyto podvodné nebo naopak seriózní dodavatele poznat.

Kromě toho se zúčastnění knihovníci dozvěděli, jak je myšlenka OA institucionálně podporována, jak je v dnešní době hodnocena věda pomocí bibliometrie, a jak její výsledky ovlivňují vědce při publikování. Účastníci si živě vyměňovali informace o tom, jak je tato problematika ošetřována v jejich knihovnách, a mohli se navzájem inspirovat novými metodikami.

Odborný program byl doplněn návštěvami několika plzeňských knihoven. Knihovníci se dozvěděli, čím se vyznačuje tzv. Zahraniční knihovna Vědecké knihovny Plzeň, Pedagogická knihovna nebo také Filozofická a právnická knihovna a Knihovna Západočeského muzea, a s jakými výzvami se v součastnosti tyto knihovny potýkají.


Kontakt:

Markéta Siegel

Projektová pracovnice

E-mail:  Marketa.Siegel@hszg.de

Letzte Änderung: 2. Oktober 2019

Öffnungszeiten

Montag - Freitag

09:00 - 20:00 Uhr

weitere Informationen

Kontakt

 

Hochschulbibliothek Zittau
Hochwaldstr. 12
02763 Zittau

+49 3583 612-3211

hsb@hszg.de

 

 

Hochschulbibliothek Görlitz
Furtstr. 1a
02826 Görlitz

+49 3581 374-3221

hsb-gr@hszg.de

Übersicht